Informatie voor studenten


Het AZ Oudenaarde heeft al een jarenlange traditie om in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen bij te dragen aan de opleiding van studenten onder de vorm van stage. Bij ons kunnen studenten uit diverse studierichtingen terecht: verpleging, vroedkunde, technologen medische beeldvorming, zorgkundigen, logistiek assistent en ergotherapeuten, animatoren/opvoedkunde, leerlingen secundair onderwijs voor kennismakingsstages...

 

Omdat het ziekenhuis de opleiding van studenten heel erg belangrijk acht, werd een begeleider aangesteld, die onder andere het verloop van de stages in goede banen zal leiden. Met al uw praktische vragen kan u dan ook terecht bij Mylene Lagaert. Dit kan door langs te komen in het administratief centrum van het ziekenhuis op de eerste verdieping, via telefoon 055 33 66 63 of via e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Stage

In het ziekenhuis kan je verschillende soorten stage lopen:

Conventionele stages

Deze stages gelden voor leerlingen/studenten die een opleiding volgen in een onderwijsinstelling die met het ziekenhuis een stageovereenkomst heeft.

De meeste studenten lopen stage in het kader van een vorming en zijn gehouden aan de voorwaarden van een stageovereenkomst tussen enerzijds de onderwijsinstelling of een vormingscentrum en anderzijds een stagegever ( het ziekenhuis). Deze voorwaarden moeten door de onderwijsinstellingen en de stagegever nageleefd worden, gezien ze contractueel bepaald worden o.a. opbasis van een aantal wettelijke verplichtingen.

Voor deze stages is alles voor de student meestal duidelijk voorafgaand gepland en moet hij/zij zich niet bekommeren om administratieve vereisten inzake gezondheidstoezicht en verzekeringen.

Toch opgelet met keuzestages of stages in het kader van een eindproef. Zij zijn vaak niet gepland en dienen dus minimaal 6 weken vooraf ingediend te worden. (zie verder bij voorwaarden vrije stage). "Last minute" aanvragen komen niet in aanmerking. Begin dus tijdig uit te kijken naar potentiële stageoorden en neem zo snel mogelijk contact op met de stageverantwoordelijken van de desbetreffende instellingen.

Vrije stages

Deze stages gelden voor studenten die een opleiding volgen in een onderwijsinstelling die met het ziekenhuis geen stageovereenkomst heeft.

De "vrije stages" vereisen van de leerling/student meer administratieve voorbereiding.

Voorwaarden voor de "vrije stages":

 • De aanvraag wordt minimaal 6 weken voorafgaand aan de aanvang van de stage bij Mylene Lagaert ingediend. De aanvraag gebeurt schriftelijk.
 • Deze aanvraag moet duidelijkheid geven omtrent:
  • aard en doel van de stage
  • looptijd van de stage
  • inhoud van de stage
  • omkadering van de stage (hoe word je vanuit de onderwijsinstelling begeleid)
 • De aanvrager ontvangt, naargelang de aard van de stage, een risicoanalyse van onze instelling en dient deze voor een aantal specifieke stages voor te leggen aan een bevoegde geneeskundige dienst (arbeidsgeneesheer) teneinde een geneeskundig attest te verkrijgen wat hem/haar in staat zal stellen om de stage aan te vangen. Dit attest moet voor de aanvang van de stage kunnen voorgelegd worden aan de stagegever.
 • Risicoanalyse – procedure
  • Procedure moederschapsbescherming
   (update van 1/8/2008)
  • Risicoanalyse ziekenhuis – verpleging
   (update van 1/8/2008)
 • De aanvrager zal ook moeten kunnen aantonen dat hij/zij verzekerd is voor de periode waarin hij stage zal lopen.
  • Verzekering tijdens een stage
   Het is evident dat alles in het werk wordt gesteld om mogelijke risico´s te elimineren. Ondanks alle voorzorgen kunnen risico’s niet volledig worden uitgesloten. Dit betekent dus ook dat ongevallen met studenten niet uit te sluiten zijn, vandaar de noodzaak van een verzekering.
  • Wat moet concreet verzekerd worden?
   In eerste instantie moeten de lichamelijke ongevallen gedekt worden. De student moet met andere woorden vergoed worden voor de lichamelijke schade, opgelopen bij een ongeval. Ook bestaat er zoiets als de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Indien derden bij een ongeval betrokken zijn dan moet de aan hen toegebrachte materiële en lichamelijke schade vergoed worden. Tot slot is het van belang om de student te verzekeren van rechtsbijstand.

Observatiestages

Loutere observatiestages waarbij geen enkele zorgactiviteit door de leerling/student bij de zorgvrager wordt verricht, zijn mogelijk voor maximaal drie dagen en onder strikte voorwaarden aangaande inhoud en omkadering. Ook hier geldt dat de aanvraag voor een stage minstens 6 weken vooraf wordt ingediend.

Blijf regelmatig onze website raadplegen. Er wordt verder gesleuteld aan de rubriek studenten, waardoor er in de toekomst nog meer informatie zal beschikbaar zijn voor studenten of potentiële studenten.