Lid worden


Als je beslist hebt om lid te worden, volstaat het om dit te laten weten aan iemand van het bestuur, liefst met een e-mail. Het lidgeld bedraagt voor een gewoon lid 250 euro per jaar, voor een gepensioneerd lid of een lid zonder praktijk 150 euro en voor een koppel artsen samen 400 euro.

Nieuwe startende artsen moeten het eerste kalenderjaar geen lidgeld betalen.
De aanvraag tot betaling van het lidgeld wordt opgestuurd in de tweede helft van maart. Vanaf 1 juni krijgen niet- betalende leden geen uitnodigingen meer en vervalt de mogelijkheid op het verwerven van accrediteringspunten.

Als bijlage vind je de statuten van de Geneeskundige Kring en het reglement van inwendige orde. We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen als lid van de Geneeskundige Kring. Je zal er geen spijt van hebben!

Download de onthaalbrochure Geneeskundige Kring Oudenaarde