Doel


Het is voor veelvan de leden de belangrijkste “leverancier” van bijscholing. Om de 14 dagen ongeveer, de eerste en derde dinsdag van de maand, wordt een bijscholing georganiseerd. Uiteraard worden hiervoor accrediterings-punten aangevraagd.

De eerste dinsdag van de maand heeft de bijscholing plaats in een restaurant en de spreekbeurt wordt gevolgd door een etentje. De derde dinsdag van de maand is er een bijscholing in het ziekenhuis van Oudenaarde en zijn er broodjes voorzien.

Naast de bijscholing is de Geneeskundige Kring de plaats bij uitstek om de collega’s te leren kennen. Het is heel belangrijk dat er een goed contact is tussen de huisartsen en specialisten zodat elke groep elkaars specifieke problemen leert kennen en zo kan tegemoet komen aan elkaars vragen en verzuchtingen. De Geneeskundige Kring hoopt daar toe bij te dragen.

Naast de bijscholing zijn ook jaarlijkse activiteiten gepland: een jaarlijks bal, een culturele uitstap, een sportnamiddag... De kosten van deze activiteiten zitten vervat in het lidgeld.