• Welkom
  • Zorgverleners
  • Geneeskundige Kring Oudenaarde

Programma Nascholing GKO


voorbije presentaties:

accreditering:

Doel


Het is voor veelvan de leden de belangrijkste “leverancier” van bijscholing. Om de 14 dagen ongeveer, de eerste en derde dinsdag van de maand, wordt een bijscholing georganiseerd. Uiteraard worden hiervoor accrediterings-punten aangevraagd.

Verder lezen

Lid worden


Als je beslist hebt om lid te worden, volstaat het om dit te laten weten aan iemand van het bestuur, liefst met een e-mail. Het lidgeld bedraagt voor een gewoon lid 250 euro per jaar, voor een gepensioneerd lid of een lid zonder praktijk 150 euro en voor een koppel artsen samen 400 euro.

Verder lezen

Bestuur


Het bestuur bestaat steeds uit 4 specialisten en 4 huisartsen. Het bestuur bestaat uit :

Verder lezen

Gecoördineerde Statuten


NAAM – DUUR – MAATSCHAPPELIJK DOEL

Art. 1

De vereniging draagt de naam: “Geneeskundige Kring Oudenaarde”, afgekort GKO.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de penningmeester (gerechtelijk arrondissement Oudenaarde). Haar activiteit strekt zich uit over het Belgische grondgebied. Haar voertaal is het Nederlands.
De vereniging staat open voor alle artsen en apothekers-biologen (deze laatsten gemakshalve hierna bij de artsen-specialisten genoemd) die er zich toe verbinden de bepalingen van onderhavige statuten, de beslissingen van de bestuursraad en van de algemene vergadering na te leven, en de regels van de collegialiteit te eerbiedigen.

Verder lezen

Reglement van inwendige orde


Algemene vergadering

De uitnodiging tot de algemene vergadering zal tenminste 30 dagen voor de geplande datum worden verstuurd aan de leden en de agenda van deze vergadering vermelden.

Verder lezen