Spoed Dienst 100 en MUG


AZ Oudenaarde spoed dienst 100 en MUG

Locatie

Gebouw A, gelijkvloers

Omschrijving

Voor alle acute hulpvragen van alle specialismen kan u 7 dagen per week en 24 uur per dag terecht op onze spoedgevallendienst.


De spoedafdeling staat in voor eerste hulp en behandeling aan patiënten of slachtoffers die geconfronteerd worden met een dringend medisch probleem of een levensbedreigende situatie.
We vangen een grote diversiteit en variëteit aan pathologie op, gaande van pediatrie (kinderen) naar geriatrie (ouderen), van heelkunde naar interne geneeskunde, van gynaecologie naar urologie, enz.

Aan de spoedafdeling is ook een 100-dienst verbonden en een MUG-functie. MUG staat voor Medische Urgentie Groep. Hiervoor verzekeren we de continue aanwezigheid van een spoedarts en bestaffing van spoedverpleegkundigen. Dit voertuig bevat alle gespecialiseerd materiaal nodig bij dringende medische hulpverlening en rampscenario’s.

Tevens is er een permanentie voor het uitsturen van een 100-wagen onder begeleiding van ambulanciers en in samenwerking met de brandweer van de stad Oudenaarde.

Contact

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Eddy De Jonghe
Tel.: 055 33 63 55 (verpleegpost)