Kraamafdeling - verloskwartier


Locatie

Gebouw C, 1ste verdieping

Omschrijving

De filosofie van ons team gynaecologen, vroedvrouwen en kinderartsen is om babyvriendelijk èn moedervriendelijk te werken. Het natuurlijk verloop van de geboorte en de zachte aanpassing van de baby aan de buitenwereld worden zoveel mogelijk gerespecteerd en uw wensen staan voor ons centraal.

Voor de bevalling kan u gebruik maken van één van onze drie geboortekamers, waarvan er één is ingericht voor onderwaterbevallingen.
Na de geboorte wordt u met uw baby naar een andere kamer gebracht. Hiervoor hebt u de keuze tussen een luxesuite, een suitekamer, een gewone éénpersoons- en een tweepersoonskamer.
We moedigen als team de kersverse ouders aan om voor borstvoeding te kiezen. Om u hierbij optimaal te ondersteunen hebben we gezorgd voor een uitgebreide opleiding van onze vroedvrouwen waaronder er ook drie lactatiekundigen zijn. Indien u voor flesvoeding kiest, wordt u daarbij uiteraard ook goed begeleid.

Aan onze kraamafdeling is een kinesiste verbonden bij wie u terecht kan voor prenatale en postnatale kinesitherapie. Op de kraamafdeling zijn er twee vroedvrouwen werkzaam die zich bekwaamd hebben in diabeteseducatie om zwangere patiënten met zwangerschapsdiabetes te begeleiden.

Wanneer de baby te vroeg geboren wordt of speciale zorgen nodig heeft, dan zal hij op de dienst neonatologie verzorgd worden. Deze bevindt zich op de afdeling zelf.
Onze vroedvrouwen zijn dag en nacht voor u bereikbaar. U kan voor alle vragen in verband met uw zwangerschap of bevalling contact met ons opnemen.

De vroedvrouwen nemen graag kennis van uw wensen en verwachtingen met betrekking tot de geboorte van uw baby. Hiervoor werd een speciale eenheid opgericht, genaamd AMBER “AMBulante Educatie en Registratie . Waarbij de vroedvrouw een individueel geboorteplan opstelt en een rondleiding voorziet. Een goede voorbereiding resulteert in een positieve ervaring die het vertrouwen versterkt van de ouders.
Een afspraak kan gemaakt worden via de kraamafdeling of via afspraken.be

Contact

hoofdvroedvrouw Mevr. Linda Van den Abeele
tel.: 055 33 61 99 Kraamafdeling