Inwendige ziekten


AZ Oudenaarde inwendige geneeskunde

We beschikken over twee afdelingen inwendige ziekten.

Locatie

Gebouw A, 4e en 5e verdieping

Omschrijving

Op deze afdelingen liggen hoofdzakelijk patiënten met inwendige problemen zoals: cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie, reumatologie, dermatologie, nefrologie en oncologie, daarnaast worden ook patiënten opgenomen voor psychiatrie en neurologie.

Op verpleegafdeling A5 zijn ook twee kamers voorzien waar je terecht kan voor een slaapstudie-onderzoek.

Dagelijks doen de artsen, eventueel vergezeld van een dokter-stagiair, een rondgang bij de patiënten. Elke dag is een van de artsen van de dienst inwendige ziekten 24 uur op 24 uur van wacht voor onze afdelingen. Naast de verpleegkundigen dragen ook de leerling-verpleegkundigen hun steentje bij aan het vele verplegingswerk. De kinesist(e) komt de aangewezen patiënten helpen om bepaalde oefeningen uit te voeren. De diëtisten zorgen ervoor dat je een individueel aangepaste voeding krijgt.

In een laatste levensfase kunnen de patiënt en zijn omgeving steeds een beroep doen op onze palliatieve dienstverlening. Indien je dit wenst, kan er morele, godsdienstige of filosofische bijstand gevraagd worden.

Contact

Verpleegafdeling A5
Hoofdverpleegkundige René Heyman
Tel.: 055 33 65 00 (verpleegpost)


Verpleegafdeling A4
Hoofdverpleegkundige Stephanie Cypers 
Tel: 055 33 64 00