Stroke – hartbewaking


Locatie

Gebouw A, 3e verdieping

Omschrijving

Op de dienst stroke unit - hartbewaking worden patiënten opgenomen voor neurologie of cardiologie die nood hebben aan continue observatie en behandeling. Hier komen verschillende hoogtechnologische apparaten aan te pas: patiëntenmonitor, infuuspompen, spuitpompen,…

Er is plaats voor vijf patiënten die continu onder toezicht staan van een verpleegkundige met specifieke kennis.

Contact

Hoofdverpleegkundige Wim Van der Haeghen op 055 33 63 01 (verpleegpost)