Stroke – hartbewaking


Locatie

Gebouw A, 3e verdieping

Omschrijving

Op de dienst stroke unit - hartbewaking worden patiënten opgenomen voor neurologie of cardiologie die nood hebben aan continue observatie en behandeling. Hier komen verschillende hoogtechnologische apparaten aan te pas: patiëntenmonitor, infuuspompen, spuitpompen,…


Er is plaats voor 5 patiënten die continu onder toezicht staan van een verpleegkundige met specifieke kennis.

Contact

hoofdverpleegkundige Van der Haeghen Wim
tel.: 055 33 63 01 (verpleegpost)