Intensieve zorgen


AZ Oudenaarde intensieve zorgen

Locatie

Gebouw A, 3e verdieping

Omschrijving

De afdeling intensieve zorgen heeft plaats voor acht patiënten. Dit zijn patiënten die na een zware of uitgebreide operatie, een ernstige aandoening, een ongeval of een achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand met mogelijk levensgevaar intensief behandeld en geobserveerd worden.

De functie van een of meerdere organen van de patiënt faalt of dreigt te falen. De patiënt moet hierdoor nauwgezet opgevolgd worden. Op de dienst intensieve zorgen is alles aanwezig om de patiënt continu te bewaken en op te volgen. Elke patiënt ligt in een aparte kamer/box die voorzien is van alle nodige hoogtechnologische apparatuur: patiëntenmonitor, infuuspompen, spuitpompen, beademingstoestel, dialysetoestel,… Noem maar op. Ook van buiten de kamer wordt de patiënt opgevolgd via een centrale monitor. Hoogopgeleid personeel zorgt ervoor dat de patiënt de nodige zorgen krijgt.

Contact

Hoofdverpleegkundige Wim Van der Haeghen op 055 33 63 00 (verpleegpost). 

Als je twijfelt of de patiënt nog op IZ verblijft, contacteer dan het centrale telefoonnummer 055 33 61 11.
Probeer, indien mogelijk, één contactpersoon te voorzien. Dit maakt de communicatie efficiënter. Deze contactpersoon kan de andere familieleden/kennissen op de hoogte houden.