Revalidatie


AZ Oudenaarde revalidatie

Locatie

Gebouw D, 1e verdieping

Omschrijving

Het hoofddoel van de afdeling revalidatie bestaat erin te zorgen dat je zo spoedig mogelijk ten minste hetzelfde zelfredzaamheidsniveau als voor de opname bereikt op vlak van mobiliteit – transfers, hygiënische zorgen, voeding en toiletbezoek.

Een multidisciplinair team  - bestaande uit artsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten en de ontslagmanager - staan voor jou klaar om de best passende behandeling aan te bieden.

Je wordt gestimuleerd om zelf in te staan voor jouw eigen zorg. Concreet houdt dit in dat zal gevraagd worden om in de mate van het mogelijke jezelf te wassen, naar het toilet te gaan, boterhammen te smeren,… Uiteraard staat het team jou bij met hulp, ondersteuning, informatie en educatie.

Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij de vorderingen worden besproken. De therapie wordt volgens jouw mogelijkheden bijgesteld en gecommuniceerd naar het hele team, zodat alle zorgverstrekkers jouw mogelijkheden of beperkingen kennen.

De afdeling beschikt over 24 bedden voor volwassen patiënten. Kinderen, jonger dan 18 jaar, worden doorverwezen naar een andere instelling/kinderrevalidatiecentrum zodat ze daar een revalidatieschema op maat kunnen volgen.

Binnen AZ Oudenaarden hebben revalidanten ook de mogelijkheid om zich ambulant te laten behandelen. Ambulante patiënten blijven niet overnachten op de afdeling, maar krijgen in samenspraak met de kinesist een behandelschema mee naar huis. Het schema kan zo opgesteld zijn dat revalidanten meerdere dagen per week of dagelijks naar de kinezaal komen.

Externe doorverwijzers kunnen het aanvraagformulier tot patiëntenovername hier vinden.

Contact

Hoofdverpleegkundige Tatjana De Paepe op 055 33 68 00 (verpleegpost)