Revalidatie


AZ Oudenaarde revalidatie

Locatie

Gebouw D, 1e verdieping

Omschrijving

Het hoofddoel van de afdeling revalidatie bestaat erin te zorgen dat u zo spoedig mogelijk ten minste hetzelfde zelfredzaamheidsniveau als voor de opname bereikt op vlak van mobiliteit – transfers, hygiënische zorgen, voeding en toiletbezoek.

Een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, de ontslagmanager staan voor u klaar om de voor best passende behandeling aan te bieden.

U wordt gestimuleerd om zelf in te staan voor uw eigen zorg. Concreet houdt dit in dat zal gevraagd worden om in de mate van het mogelijke, uzelf te wassen, naar het toilet te gaan, boterhammen te smeren,… Uiteraard staat het gehele team u bij met hulp, ondersteuning, informatie en educatie.

Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij de vorderingen worden besproken. De therapie wordt volgens uw mogelijkheden bijgesteld en gecommuniceerd naar het hele team, zodat alle zorgverstrekkers uw mogelijkheden of beperkingen kennen.

Contact

hoofdverpleegkundige Tatjana De Paepe
tel.: 055 33 68 00 (verpleegpost)