Geriatrie


Locatie

Gebouw A, 2e verdieping
Gebouw C, 2e verdieping

Omschrijving

De afdeling geriatrie richt zich tot ouderen waarbij zowel een veelzijdige als specifieke behandeling en begeleiding aangewezen is. Het AZ Oudenaarde beschikt over twee evenwaardige geriatrische afdelingen, met daarin centraal gelegen de ergotherapieruimte en de kinézaal.

 Het doel van een verblijf op de afdeling geriatrie:

  • Het opstellen van een volledig medisch behandelings- en verzorgingsplan.
  • Streven naar een maximaal herstel, het behouden of verbeteren van de zelfredzaamheid en het streven naar een optimale levenskwaliteit.
  • Streven naar een zo kort mogelijke opnameduur. De opname is tijdelijk, met als doel nadien terug te keren naar huis of een thuisvervangend milieu.
  • Verderzetten van een reeds opgestarte behandeling of onderzoeken na een transfer van een andere afdeling.

Naast de lichamelijke problematiek wordt er ook aandacht besteed aan het psychisch en sociaal functioneren. Jouw behandeling en verzorging worden verzekerd door een multidisciplinair team, samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en een ontslagmanager.

Contact

Verpleegafdeling A2
Hoofdverpleegkundige dhr. Patrick Tembuyser
tel.: 055 33 62 00 (verpleegpost)

Verpleegafdeling C2
Hoofdverpleegkundige mevr. Katrien Vergucht
tel.: 055 33 62 99 (verpleegpost)