• Welkom
  • Zorgaanbod
  • Verpleegafdelingen

Dagziekenhuis Heelkunde


AZ Oudenaarde chirurgisch dagziekenhuis

Locatie

Gebouw D, gelijkvloers

Omschrijving

Het dagziekenhuis heelkunde vormt een zelfstandige, herkenbare entiteit binnen het ziekenhuis met specifieke afspraken rond de aard van de ingrepen en ontslagcriteria.

Lees verder

Geriatrie


AZ Oudenaarde geriatrie

Locatie

Gebouw A, 2e verdieping
Gebouw C, 2e verdieping

Omschrijving

De afdeling geriatrie richt zich tot ouderen waarbij zowel een veelzijdige als specifieke behandeling en begeleiding aangewezen is. Het AZ Oudenaarde beschikt over twee evenwaardige geriatrische afdelingen, met daarin centraal gelegen de ergotherapieruimte en de kinézaal.

Lees verder

Heelkunde


AZ Oudenaarde algemene heelkunde

De afdelingen algemene heelkunde en kortverblijf vormen een duo afdeling. De afdelingen werken nauw samen en ondersteunen elkaar. De verpleegkundigen zijn opgeleid om op beide verpleegafdelingen in te staan voor de zorg aan patiënten die een heelkundige ingreep hebben ondergaan.

Lees verder

Intensieve zorgen


AZ Oudenaarde intensieve zorgen

Locatie

Gebouw A, 3e verdieping

Omschrijving

De afdeling intensieve zorgen heeft plaats voor 8 patiënten. Dit zijn patiënten die na een zware of uitgebreide operatie, een ernstige aandoening, een ongeval of een achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand met mogelijk levensgevaar intensief behandeld en geobserveerd worden.

Lees verder

Dagziekenhuis inwendige ziekten


AZ Oudenaarde inwendig dagziekenhuis

Locatie

Gebouw D, 2e verdieping

Omschrijving

Op de dagkliniek bieden wij de patiënten naast oncologische zorg (kankerzorg) ook de zorg bij infuustherapie, transfusies, blaasspoelingen en onderzoeken (bijvoorbeeld onderzoek van de darmen onder algemene verdoving).

Lees verder

Inwendige ziekten


AZ Oudenaarde inwendige geneeskunde

We beschikken over twee afdelingen inwendige ziekten.

Locatie

Gebouw A, 4e en 5e verdieping

Omschrijving

Op deze afdelingen liggen hoofdzakelijk patiënten met inwendige problemen zoals: cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie, nefrologie en oncologie, daarnaast worden ook patiënten opgenomen voor psychiatrie en neurologie.

Lees verder

Kraamafdeling - verloskwartier


Locatie

Gebouw C, 1ste verdieping

Omschrijving

De filosofie van ons team gynaecologen, vroedvrouwen en kinderartsen is om babyvriendelijk èn moedervriendelijk te werken. Het natuurlijk verloop van de geboorte en de zachte aanpassing van de baby aan de buitenwereld worden zoveel mogelijk gerespecteerd en uw wensen staan voor ons centraal.

Lees verder

Operatiekwartier


AZ Oudenaarde operatiekwartier

Locatie

Gebouw C, 3e verdieping

Omschrijving

Het AZ Oudenaarde beschikt over 5 operatiezalen in het operatiekwartier. Op het operatiekwartier staat een hoog opgeleid team van artsen en verpleegkundigen garant voor het verstrekken van innovatieve en kwalitatief hoogstaande heelkunde aan de patiënten.

Lees verder

Pediatrie – neonatologie


AZ Oudenaarde pediatrie - neonatologie

Locatie

Gebouw B, 1e verdieping

Omschrijving

Kinderen van 1 week tot de leeftijd van 15 jaar kunnen op de kinderafdeling terecht voor een diagnose en/of behandeling (medisch of chirurgisch). De opname kan in dagopname of met verblijf.

Lees verder

Revalidatie


AZ Oudenaarde revalidatie

Locatie

Gebouw D, 1e verdieping

Omschrijving

Het hoofddoel van de afdeling revalidatie bestaat erin te zorgen dat u zo spoedig mogelijk ten minste hetzelfde zelfredzaamheidsniveau als voor de opname bereikt op vlak van mobiliteit – transfers, hygiënische zorgen, voeding en toiletbezoek.

Een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, de ontslagmanager staan voor u klaar om de voor best passende behandeling aan te bieden.

U wordt gestimuleerd om zelf in te staan voor uw eigen zorg. Concreet houdt dit in dat zal gevraagd worden om in de mate van het mogelijke, uzelf te wassen, naar het toilet te gaan, boterhammen te smeren,… Uiteraard staat het gehele team u bij met hulp, ondersteuning, informatie en educatie.

Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij de vorderingen worden besproken. De therapie wordt volgens uw mogelijkheden bijgesteld en gecommuniceerd naar het hele team, zodat alle zorgverstrekkers uw mogelijkheden of beperkingen kennen.

Contact

hoofdverpleegkundige Tatjana De Paepe
tel.: 055 33 68 00 (verpleegpost)

Spoed Dienst 100 en MUG


AZ Oudenaarde spoed dienst 100 en MUG

Locatie

Gebouw A, gelijkvloers

Omschrijving

Voor alle acute hulpvragen van alle specialismen kan u 7 dagen per week en 24 uur per dag terecht op onze spoedgevallendienst.

Lees verder

Stroke – hartbewaking


Locatie

Gebouw A, 3e verdieping

Omschrijving

Op de dienst stroke unit - hartbewaking worden patiënten opgenomen voor neurologie of cardiologie die nood hebben aan continue observatie en behandeling. Hier komen verschillende hoogtechnologische apparaten aan te pas: patiëntenmonitor, infuuspompen, spuitpompen,…

Lees verder