Urologie

Contact

 • Brochures:

  Alle informatiebrochures voor patiënten vind je hier terug. 

Telefoon

055 33 66 38

Urologie is de medische specialiteit, waarbij stoornissen van het urinestelsel opgespoord en behandeld worden.

De uroloog houdt zich met andere woorden bezig met afwijkingen en problemen ter hoogte van de nieren, de urineleiders, de urineblaas, de plasbuis, de prostaat en de geslachtsorganen. Dit betekent dat de uroloog zowel mannen als vrouwen en ook kinderen behandelt.

Een belangrijk onderdeel van de urologie betreft kwaadaardige aandoeningen van prostaat, blaas, nieren en teelballen. Ook ontstekingen van deze organen worden door de uroloog behandeld.

Andere veel voorkomende aandoeningen zijn nierstenen, incontinentieklachten bij de vrouw en bedwateren bij kinderen. Goedaardige vergroting van de prostaat en erectiestoornissen bij de man komen door het vergrijzen van de bevolking steeds meer voor en kunnen met nieuwe medicatie en technieken ook steeds beter behandeld worden.

Behandelingen

Alle aandoeningen van nieren, blaas, prostaat en geslachtsorganen zowel bij de man, vrouw als kind kunnen in ons ziekenhuis behandeld worden volgens de huidige middelen en technieken.

 • tumorbehandeling: prostaattumoren (samenwerking ROBOT ASZ Aalst), blaastumoren, nier - en teelbalkanker
 • steenbehandelingen : nierstenen, blaasstenen en ureterstenen (LASER-therapie)
 • prostaatvergroting (endoscopische behandeling)
 • kinderurologie: voorhuidsparende ingrepen, circumcisie (besnijdenis), bedwateren,…
 • incontinentie (urodynamica, heelkundige minimaal invasieve technieken)
 • erectiestoornissen
 • fertiliteitsproblemen
 • sterilisatie (vasectomie)
 • circumcisie bij volwassenen
 • waterbreuk
 • kromstand van de penis

Afspraak

Een afspraak kan gemaakt worden via het telesecretariaat (tel : 055/33.66.38) van het ziekenhuis door huisarts of patiënt ofwel via internetverbinding (www.afspraken.be) door de patiënten zelf.

Dringende zaken kunnen steeds opgevangen worden via de spoedgevallendienst die 24u/24u bemand wordt door een spoedarts die zo nodig de uroloog van dienst zal contacteren.

Om de patiënt de beste zorgen te kunnen aanbieden, streeft de dienst urologie naar een optimale samenwerking met de behandelende huisarts, dewelke wordt betrokken in de pre- en postoperatieve zorg.

Over de meeste ingrepen werd een informatiebrochure, bestemd voor de patiënten, aangemaakt. Deze wordt meestal overhandigd tijdens de consultatie, voorafgaand aan de ingreep.