Thorax- en Vaatheelkunde

Telefoon

055 33 66 38 secretariaat: 055 33 60 43 (enkel tijdens consultatie)

Thoraxheelkunde


Het specialisme thoraxheelkunde is een heelkundig subdiscipline dat instaat voor chirurgische behandeling van ziekten met betrekking tot de borstkas (thorax), behalve slokdarm, hart en grote lichaamsslagader.

 • Verwijderen van een stuk long, een longkwab of gehele long (wigresectie resp. lobectomie resp. pneumectomie)
 • Nemen van biopten van long of longvlies om histologische diagnose te bekomen.
 • Nemen van biopten van de lymfeklieren gelegen langs de luchtpijp (trachea) en in de ruimte tussen hart en longen (mediastinum) ter histologische diagnose.
 • Behandeling van overmatig zweten ter hoogte van oksels en handen (hyperhidrosis).
 • Behandeling van klaplong (pneumothorax).
 • Behandeling van vocht in de borstkas (hydrothorax).

Mogelijke behandelingen:

De verschillende behandelingen die mogelijk zijn, kunnen gebeuren via kijkoperatie (thorascopie of VATS = Video Assisted Thoracoscopic Surgery) of klassieke chirurgie (thoracotomie). De behandeling van bioptname van klieren kan gebeuren via mediastinoscopie of mediastinotomie.

In samenspraak met uw chirurg wordt beslist voor welke behandeling u in aanmerking komt.

Vaatheelkunde


Het specialisme vaatheelkunde is een heelkundig subdiscipline dat instaat voor het onderzoek en de behandeling van ziekten van de slagaders (arteriën) en aders (venen). De vaatchirurg is verantwoordelijk voor de behandeling van alle bloedvaten in het lichaam, behalve de coronaire vaten (kransslagaders in het hart) en de bloedvaten binnenin de schedel.

Over welke aandoeningen gaat het dan?

 • Vernauwing of verstopping van de slagaders in het been of bekken (etalagebenen = claudicatio intermittens).
 • Vernauwing van halsslagaders (carotis), darmslagaders (viscerale vaten) en nierslagaders (renale vaten).
 • Verwijding van de slagader (aneurysma).
 • Spataders.
 • Slagader-ader verbinding (AV fistel) voor dialyse in het kader van nierfalen.
 • Plaatsen van getunnelde dialysekatheters voor dialyse in het kader van nierfalen.
 • Plaatsen van poortkatheters voor toediening van chemotherapie.
 • Plaatsen van pacemakers.

Mogelijke behandelingen:

 • Endovasculaire en endoveneuze behandelingen (zowel voor arterieel als voor veneus lijden).
 • Klassieke vaatchirurgie (zowel voor arterieel als voor veneus lijden).

Tijdens uw eerste afspraak bij de vaatchirurg krijgt u direct aanvullend onderzoek op het vaatlaboratorium door middel van een duplexonderzoek. De vaatchirurg bespreekt de uitslag van dit onderzoek direct (dus nog op dezelfde dag) met u. Hierdoor heeft u meteen een eerste indruk van de ernst van de aandoening en hoort u of er nog verder aanvullend onderzoek of behandeling nodig is.

De behandeling kan gebeuren door medicatie, training & kinesitherapie, endovasculaire technieken (via een prik in de lies) of klassieke chirurgie. Vaak is een combinatie van verschillende technieken nodig welke met uw chirurg worden besproken.

Afspraak


Een afspraak kan gemaakt worden via het telesecretariaat van het ziekenhuis (055 33 66 38) door de huisarts of de patiënt zelf.

Tevens kan ook een afspraak gemaakt worden via de website www.afspraken.be.

Voor dringende gevallen kan de patiënt steeds terecht op de dienst spoedgevallen die 24u/24u bemand wordt door de spoedarts.

Indien nodig zal deze de vaatchirurg contacteren.

Om de patiënt de beste zorg te kunnen bieden, is er een optimale samenwerking met de behandelende huisarts, die nauw betrokken wordt in de pre-en postoperatieve zorgen.

Cruciaal hierbij is een snelle en correcte verslaggeving naar de huisarts die de nodige informatie binnen de 24 u ontvangt.

Op de consultatie wordt aan de patiënt een informatiebrochure overhandigd indien hij een ingreep dient te ondergaan. Deze bevat antwoorden op de meest gestelde vragen rond de ingreep.