Spoed

De afdeling bestaat uit een functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg met daaraan verbonden een 100-dienst en een MUG functie. MUG staat voor Medische Urgentie Groep. Deze wordt permanent bestaft door spoedverpleegkundigen en een spoedarts van wacht in het ziekenhuis.

De spoedgevallendienst van het AZ Oudenaarde staat iedere dag 24/24 uur voor u klaar. Wij bieden zowel medische als verpleegkundige hulp aan patiënten met een acute, spoedeisende aandoening.

Onze infrastructuur en uitrusting is hierop voorzien :


 • bureel verpleegkundigen en spoedartsen
 • centrale dispatching (telefonie & radioverkeer)
 • een triage-ruimte voor de eerste evaluatie en zorgen
 • 2 reanimatiekamers voor de behandeling van patiënten met levensbedreigende aandoeningen
 • 2 localen voor traumatologie en kleine heelkunde
 • een gipslokaal
 • een locaal speciaal ingericht voor de opvang van kinderen
 • 6 posities voor observatie en kort verblijf waarvan 1 ingericht als intensieve zorgen box en de andere posities gebruikt voor niet levensbedreigende aandoeningen.
 • een isolatiebox
 • wachtzaal
 • gesprekslokaal voor een rustig gesprek met patienten of familie
 • berging, sanitair, zitruimte verpleegkundigen, bureel hoofdverpleegkundige enz.
 • verblijfskamers voor de inslapende artsen

Wanneer u zich op de spoedgevallendienst aanmeldt, zal de verpleegkundige u zo snel mogelijk opvangen en begeleiden.

De spoedverpleegkundige verzamelt de nodige administratieve gegevens en schrijft u in.

Bezorg ons daarom volgende documenten:

 • Uw identiteitskaart
 • Eventuele verwijsbrief van huisarts of geneesheer specialist
 • Gegevens van werkgever of verzekering in geval van arbeidsongeval

De verpleegkundige doet de eerste inschatting van de ernst aan de hand van het Manchester Triage Systeem.
U wordt hierbij ingedeeld in een urgentiegraad met daaraan verbonden een kleurcode :

 • Rood -> Levensbedreigend

Deze patiënten zijn zeer ernstig ziek of levensgevaarlijk verwond.
De behandeling kan niet wachten. Zij gaan onmiddellijk door naar de behandelruimte, zonder wachttijd.

 • Oranje -> Zeer urgent, maar niet (onmiddellijk) levensbedreigend

Deze patiënten zijn ernstig ziek of hebben een ernstig letsel. Zij gaan meestal onmiddellijk naar de behandelruimte. De wachttijd trachten we te beperken tot 10 minuten.

 • Geel -> Urgent, maar niet levensbedreigend

Deze patiënten melden zich aan met een aandoening of letsel dat behandeling vereist maar even kan wachten. Wij streven naar een medisch onderzoek door een arts binnen het uur.

 • Groen -> standaard

Deze patiënten melden zich aan met problemen waarbij de behandeling langere tijd kan wachten. Wij streven ernaar dat deze patiënten binnen de twee uur onderzocht worden door een arts.

 • Blauw -> niet urgent

Deze patiënten melden zich aan met problemen die meestal al langer bestaan en niet dringend zijn. Wij streven ernaar dat deze patiënten binnen de vier uur onderzocht worden door een arts.

De spoedopname verzekert, samen met de brandweer, de 100-dienst voor de regio Oudenaarde: er is een permanentie voor het uitsturen van een volledig ingerichte 100 ziekenwagen 24u per 24u.

Sedert januari 2003 is er ook een MUG-functie verbonden aan de spoedopname: een auto bemand door een spoedverpleegkundige en een spoedarts kan uitgestuurd worden op vraag van het 100-centrum. Dit voertuig bevat alle gespecialiseerd materiaal nodig bij dringende medische hulpverlening en rampscenario´s.

Voor meer informatie over de spoed/100/MUG kunt u terecht op het nummer 055 / 33 63 55. In de onthaalbrochure van het ziekenhuis staat alle nodige informatie in geval van opname.