Telefoon

055 33 63 97
VM: 08u30 - 12u30
NM: 13u00 – 17u00

De dienst Pijnkliniek van AZ Oudenaarde maakt deel uit van de dienst Anesthesie en werkt multidisciplinair met de diensten Orthopedie en Fysische Geneeskunde. 

In de pijnkliniek gebeuren vanaf 18 augustus 2021 naast de interventionele behandelingen van acute en chronische pijnproblemen ook raadplegingen door dr. Filip Bogaert, anesthesist en pijnarts. Zowel de afspraak voor een  interventie als voor een raadpleging kunnen enkel aangevraagd worden door een arts-specialist en/of huisarts, en NIET op eigen initiatief van de patiënt zelf.

Praktische informatie

De raadpleging gebeurt op ambulante basis, tenzij voor gehospitaliseerde patiënten

DAGZIEKENHUIS

  1.  Alle behandelingen verlopen via een dagziekenhuisopname

 1. Iedere patiënt biedt zich aan in het dagziekenhuis op het uur van de afspraak.

 2. De patiënt(e) laat zich brengen naar het dagziekenhuis en afhalen; hij /zij mag 24 uur geen voertuig besturen.

 3. De patiënt(e) moet niet nuchter zijn.

 4. Patiënten die bloedverdunners nemen, moeten deze volgens de richtlijnen (cfr. brochures) tijdig stoppen.

Afspraak

ARTSEN:

 1. www.afspraken.be
  Om ons te bereiken, ga je naar “afspraak bij andere arts” en klik je de specialiteit “anesthesist” aan. Je vindt ons terug onder de noemer “pijnkliniek AZ Oudenaarde”. Daar klik je vervolgens ”afspraak” aan voor het bepalen van datum en uur van jouw afspraak voor een infiltratie en vermeld je de gegevens zoals onderstaand weergegeven.
  Afspraken via www.afspraken.be kunnen enkel gemaakt worden door de verwijzende arts en niet door de patiënt.

 2. Telefonisch:
  055/33 63 97 : VM: 8u30 - 12u30/NM: 13u00 - 17u00

 3. In noodgevallen kan je contact opnemen via de anesthesist van wacht voor het maken van een dringende afspraak.

Afspraakdagen

  VM NM
maandag  08u30 - 12u00  
dinsdag  08u30 - 11u15                            
 woensdag  08u15 - 12u00  
donderdag /  
vrijdag  08u15 - 11u15  

Afspraak raadpleging pijnkliniek: iedere woensdag.

Welke infiltraties worden er uitgevoerd in de pijnkliniek AZ Oudenaarde?

1. De epidurale infiltratie

 • De gewone thoracale en lumbale epidurale: EPI
 • De lumbosacrale transforaminale infiltratie, wortelblock: WB
 • De cervicale epidurale: CEPI

2. De facetinfiltratie

 • De lumbale facetinfiltratie: LFC
 • De thoracale facetinfiltratie: DFC
 • De cervicale facetinfiltratie: CFC

3. De infiltratie van het sacro iliacale gewricht: SIG

4.  De cervicale, thoracale en  lumbale facetdenervatie (RF)

5 lumbosacrale denervatie van zenuwwortels  (PRF)

Door deze afkortingen in te geven in de afspraak weten wij welke infiltratie er moet gebeuren.

Patiënten

De patiënt(e) moet steeds zijn/haar verwijsbriefje meebrengen naar zijn/haar afspraak; dit om veiligheidsredenen. De patiënt meldt zich op de dag van de afspraak eerst aan bij de dienst inschrijvingen aan het onthaal.

Patiënten die een behandeling krijgen in de pijnkliniek moeten er rekening mee houden dat zij de eerste 24 uur geen voertuig mogen besturen.

Belangrijke informatie

zwangerschap

Wanneer men niet met zekerheid kan zeggen dat men NIET zwanger is, moet dit uitdrukkelijk vóór de behandeling gemeld worden omdat er bij een aantal technieken röntgenstralen gebruikt worden.

medicatiegebruik

Bloedverdunners:

Voor sommige interventies op de pijnkliniek is het nodig dat bloedverdunnende medicatie tijdelijk gestopt wordt. In dit overzicht kan je zien welke medicatie voor welke interventie gestopt moet worden, hoelang op voorhand dit moet gebeuren en waar je verder nog rekening mee moet houden. Doe dit nooit op eigen houtje, maar steeds op aangeven van de huisarts of de arts die de medicatie oorspronkelijk opgestart heeft.

antibiotica:
mogen gewoon verder ingenomen worden; best melden aan de arts

allergieën

ontsmettingsstoffen
contraststof
medicatie
in het geval van een gekende allergie dit zeker melden aan de behandelende arts in de pijnkliniek