Oncologie

Oncologie

ARTSEN

Dr. Van Brummelen David

 • Medische oncologie

Dr. Jeurissen Sarah

 • Medische oncologie
 • Borstkanker
 • Pelviene oncologie

Dr. Remery Mark

 • Digestieve oncologie

Dr. Ottevaere Anouck

 • Respiratoire Oncologie

Dr. Beyls Carolien

 • Digestieve Oncologie

Contact

 • Email:
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Telefoon

055 33 66 38

Het specialisme oncologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kwaadaardige aandoeningen van vaste organen en weefsels. De meest voorkomende oncologische aandoeningen zijn borstkanker (bij vrouwen), longkanker, prostaatkanker (bij mannen) en darmkanker, maar in principe kan in elk orgaan of lichaamsdeel kanker ontstaan.

Artsen

Momenteel zijn er vijf artsen in ons ziekenhuis betrokken bij de oncologische zorg. Elke arts houdt zich bezig met een deelgebied van de oncologie:

 • Dr. Ottevaere is longarts en heeft de bijkomende erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie. Zij is de centrale figuur bij de diagnose en multidisciplinaire aanpak van respiratoire gezwelziekten (longen en luchtwegen)
 • Dr. Beyls en Dr. Remery zijn gastro-enteroloog en hebben de bijkomende erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie. Zij zijn de centrale figuren bij de diagnose en multidisciplinaire aanpak van gezwelziekten van het spijsverteringsstelsel (digestieve oncologie).
 • Dr. David Van Brummelen en dr. Sarah Jeurissen leggen zich toe op de behandeling van de overige oncologische aandoeningen, waarbij dr. Van Brummelen zich subspecialiseert in onder andere prostaatkanker, gezwelziekten van de nieren, blaas en urinewegen en NKO-tumoren. Hij houdt zich eveneens bezig met hematologische aandoeningen (kwaadaardige aandoeningen van het bloed, beenmerg en de lymfeklieren) in samenwerking met de hematologen in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Dr. Jeurissen heeft dan weer een bijzondere interesse voor borstkanker en pelviene oncologie.

De vijf artsen zijn volledig geconventioneerd. Dit betekent dat zij het akkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard en dus enkel de officiële tarieven aanrekenen.

Behandeling

Een oncologische behandeling vraagt een interdisciplinaire aanpak om ervoor te zorgen dat de patiënt op elk moment in zijn ziekte- en genezingsproces van de best mogelijke behandeling verzekerd is. Hiertoe staat er voor de oncologische patiënt en zijn familie steeds een interdisciplinair team klaar bestaande uit sociaal verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, een team van gemotiveerde verpleegkundigen en een multidisciplinair team van artsen.

Over de behandeling vindt wekelijks overleg plaats tijdens het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC), meestal naar aanleiding van een nieuwe diagnose bij een patiënt, maar regelmatig ook om nieuwe ontwikkelingen bij een gekende patiënt te bespreken. Naast de bij de patiënt betrokken specialisten, verpleegkundigen, diëtisten en psychologen van het AZ Oudenaarde nemen ook een patholoog en een radiotherapeut uit het ASZ Aalst aan het overleg deel.

Ook de betrokken huisartsen kunnen bij dit overleg aanwezig zijn. Zo nodig kan ook inbreng van een universitair ziekenhuis gevraagd worden. Aan de hand van de resultaten van dit overleg wordt een behandeling, die kan bestaan uit heelkunde, radiotherapie en/of medicamenteuze behandeling, vervolgens opgestart of aangepast door de betrokken specialist(en).

De medicamenteuze behandelingen, die vallen onder de medische oncologie, kunnen ingedeeld worden in vier categorieën:

 • chemotherapie
 • hormonale behandelingen
 • moleculaire behandelingen, waarbij een specifiek proces in de tumorcel wordt verstoord,
 • immunotherapie, waarbij de activiteit van de gastheer tegen de kanker versterkt wordt.

Bij het uitwerken van de behandelingsstrategie voor de patiënt wordt steeds getracht het juiste evenwicht te vinden tussen een zo hoog mogelijke kans op genezing, verbetering van de levenskwaliteit en levensverlenging.

Een behandeling met chemotherapie, immunotherapie en sommige moleculaire behandelingen, vindt plaats in het dagziekenhuis Inwendige ziekten.

Radiotherapie is een behandeling met ioniserende stralen. Deze vindt plaats in het ASZ Aalst, waarbij het vervoer van de patiënten van de regio Oudenaarde naar het ASZ Aalst steeds op maat geregeld wordt.

De radiotherapie in het ASZ Aalst is een onderdeel van de dienst radiotherapie van het UZ Brussel dat door het continu invoeren van grensverleggende innovaties momenteel de meest kwalitatieve en hoog technologische behandelingen kan aanbieden aan de patiënt.

Revalidatieprogramma OncoFit

Het dagdagelijkse leven weer oppakken na (chemo)behandeling is niet eenvoudig. Het oncologisch revalidatieprogramma OncoFit van AZ Oudenaarde ondersteunt patiënten daarbij. 

Oncofit is een combinatie van fysieke trainingen en infosessies over o.a. relaxatie, preventie van lymfe-oedeem, intimiteit en seksualiteit na kanker, terug aan het werk, enzovoort. Het Oncofit-programma duurt ongeveer 16 weken (48 sessies). Je leest er alles over in deze brochure

Voor meer informatie kunnen patiënten terecht bij het behandelteam/arts/verpleging of psycholoog in AZ Oudenaarde of telefonisch op 055 33 64 01.