Obesitaskliniek

ARTSEN

Dr. Henckens Tom

  • Oncologische heelkunde
  • Laparoscopische heelkunde
  • Bariatrische heelkunde

Telefoon

055 33 61 11

Overgewicht is een ernstig gezondheidsrisico in de Westerse wereld. Extreem overgewicht is geassocieerd met ernstige levensbedreigende gevolgen. Medicamenteuze therapie is vaak ondoeltreffend op lange termijn. Heelkundige ingrepen voor extreme obesitas zijn in de voorbije 40 jaar op punt gesteld. Een operatie is tot op heden de enige methode om een standvastig gewichtsverlies te bekomen. Deze discipline binnen de heelkunde wordt de Bariatrische Chirurgie genoemd. Criteria voor de verschillende ingrepen dienen met de chirurg besproken te worden.

Uit meerdere studies blijkt dat obesitas het risico op een aantal andere ziekten drastisch verhoogt, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, artrose ... Een effectieve aanpak van dit probleem dringt zich op. De Obesitaskliniek van het AZ Oudenaarde biedt, in een multidisciplinaire aanpak, een volledig behandelingsprogramma aan voor mensen met overgewicht (BMI > 25) of mensen met obesitas (BMI > 30).

Soorten ingrepen

De bariatrische chirurgie kent verschillende ingrepen om afname van gewicht te realiseren. Deze ingrepen kunnen worden ingedeeld naar de manier waarop ze dit doen. Er ontstaan dan drie groepen: restrictieve ingrepen, malabsorptieve ingrepen en gecombineerde restrictieve/malabsorptieve ingrepen.

Restrictieve ingrepen

Bij restrictieve ingrepen wordt een klein maagreservoir gemaakt. Dat beperkt de voedselopname. Bovendien ervaart men sneller en langer een volheidsgevoel. De SAGB-maagband is een voorbeeld van een restrictieve ingreep

Malabsorptieve ingrepen

Bij malabsorptieve ingrepen wordt de maag meestal ook wel iets kleiner gemaakt, maar het leidende principe hier is het beperken van de opname van voedingsstoffen. Dat wordt gerealiseerd door het passeren van een deel van de dunne darm (bypass) waardoor de opname - absorptie - van calorieën wordt beperkt. De biliopancreatische deviatie (BPD) met of zonder duodenale switch (DS) zijn de meest voorkomende voorbeelden.

Gecombineerde restrictieve/malabsorptieve ingrepen

Bij gecombineerde restrictieve/malabsorptieve ingrepen wordt een klein maagreservoir gecreëerd (restrictief) en wordt een deel van de dunne darm gepasseerd (malabsorptief). De Roux-en-Y Gastric Bypass is de meest uitgevoerde gecombineerde ingreep.

Afspraken

De chirurg van het team is bereikbaar in de obesitaskliniek in het AZ Oudenaarde.

Ook buitenlandse patienten kunnen een afspraak krijgen en worden begeleid door een persoonlijke assistent bij een eventuele operatie.

Alle raadplegingen zijn uitsluitend na afspraak via het secretariaat. Momenteel kunnen de afspraken alleen telefonisch (Tel 055 33 61 11) of in het secretariaat gemaakt worden. Een afspraak maken via e-mail is niet mogelijk. Het secretariaat is geopend op maandag tot vrijdag van 7u30 tot 18u30 en op zaterdag van 8u00 tot 11u30.

Voor dringende problemen (spoedgevallen) is er altijd een arts aanwezig in het ziekenhuis. U kan zich dan aanmelden via de ingang van de Spoedgevallendienst. Als U niet zeker bent of het wel nodig is om naar de spoedgevallen te komen, kan U vooraf even telefoneren. Hou er rekening mee dat U op de Spoedgevallendienst wordt geholpen op basis van de dringendheid van Uw probleem. In sommige gevallen kan het dus even duren voor U aan de beurt bent. Voor niet-dringende problemen kan U dan ook beter terecht op de raadpleging.