Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Telefoon

055/33 66 38

Mond, Kaak en Aangezicht

Een Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg (andere benamingen: MKA-chirurg, maxillofaciaal chirurg, stomatoloog) is een arts die de afwijkingen en ziektes van de mond, de kaken en het aangezicht behandelt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de harde delen (zoals het gebit, de kaken en het aangezichtsskelet) en de weke delen (met onder andere de huid, de mondslijmvliezen en de speekselklieren). De MKA-chirurgen in AZ Oudenaarde hebben zowel de opleiding tot arts als tandarts voltooid en hebben zich nadien nog minstens 4 jaar gespecialiseerd in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

MKA-chirurgen zijn vooral bekend voor het verwijderen van wijsheidstanden en het plaatsen van implantaten, maar het vakgebied is veel ruimer.

De volgende behandelingen worden door ons team in AZ Oudenaarde uitgevoerd:

 • Dento-alveolaire chirurgie:
  • Verwijderen van tanden (afgebroken tanden, ingesloten tanden, moeilijke tanden, wijsheidstanden, wortelresten)
  • Vrijleggen van ingesloten tanden (bvb. palataal ingesloten hoektanden)
  • Wortelpuntbehandelingen (apexresecties)
  • Behandelen van ontstekingen en kaakbeencysten
 • Implantologie en reconstructieve preprothetische chirurgie:
  • Plaatsen van tandimplantaten (onder prothesen of voor kroon- en brugwerk)
  • Sinusliftings (open en/of gesloten)
  • Nemen van bot- en/of bindweefselgreffes, botopbouw
  • Verwijderen van storend tandvlees of bot (flabby ridges, exostosen, linguale of palatale tori)
  • Doorhalen van lip- en/of tongbandjes (frenectomies)
  • Vestibulumverdiepingen (vestibuloplasties)
 • Traumatologie:
  • Tandfracturen en/of -luxaties
  • Aangezichts- en/of kaakfracturen
 • Orthognatische chirurgie e.a. ingrepen in samenspraak met de orthodontisten (i.v.m. ontwikkelings- en/of groeistoornissen van de kaken):
  • Vrijleggen van ingesloten tanden / verwijderen van (wijsheids)tanden
  • Doorhalen van lip- en/of tongbandjes (frenectomies)
  • Plaatsen van botankers
  • Distractie van bovenkaak (TPD) en/of onderkaak (TMD)
  • Bovenkaakosteotomieën (o.a. Lefort I)
  • Onderkaakosteotomieën (o.a. BSSO)
  • Kinosteotomieën (genioplasties)
 • Snurkpathologie en slaapapnoe (OSAS): o.a. vervaardiging van snurkapparaten op maat (MRA’s) en kaakosteotomieën. Zie ook bij “Slaapkliniek”.
 • Kaakgewrichtspathologie:
  • Conservatieve therapie met o.a. het vervaardigen van opbeetplaten
  • Invasieve therapie met o.a. kaakgewrichtsspoelingen (arthrocenteses), kaakgewrichtsremodellage (arthrotomie) t.e.m. het (gedeeltelijk) verwijderen van de kaakkop (hoge condylectomie)
 • Slijmvliesafwijkingen (mucosapathologie):
  • Goedaardige afwijkingen/gezwellen van het mondslijmvlies
  • Premaligne afwijkingen/gezwellen van het mondslijmvlies
  • Orale manifestaties van huid- of systeemziektes
  • Mond- en tongbranden (glossodynie)
  • Mondgeur (foetor ex ore, halitosis, slecht ruikende adem)
  • Mondkanker: kwaadaardige afwijkingen/gezwellen van het mondslijmvlies (in samenwerking met ziekenhuisnetwerk Gent)
 • Speekselklieraandoeningen (speekselklierpathologie):
  • Speekselstenen
  • Speekselklierontstekingen
  • Speekselkliertumoren
  • Monddroogte (xerostomie)

Behandelingen kunnen zowel onder plaatselijke verdoving als onder volledige narcose uitgevoerd worden. Om hoogwaardige zorg te kunnen afleveren, scholen wij ons permanent bij (= accreditering) en maken wij -zoveel als mogelijk- gebruik van de nieuwste technieken, o.a. L-PRF, planningssoftware voor implantologie en orthognatische chirurgie, piezosurgery.

Bovendien werken wij nauw samen met andere disciplines zoals huisartsen, tandartsen, orthodontisten, NKO-artsen, oogartsen, plastische chirurgen en andere geneesheer-specialisten.