Longziekten

ARTSEN

Dr. Ottevaere Anouck

  • Respiratoire Oncologie

Telefoon

055 33 66 38

Het voorkomen van chronische longaandoeningen (zoals astma en COPD of chronische bronchitis) stijgt in de hele wereld. De komende jaren wordt nog een verdere toename van de ademhalingsproblemen verwacht, onder meer omwille van het rookgedrag, veranderde leefgewoontes en de toegenomen luchtverontreiniging.

Vroegtijdig opsporen van longaandoeningen is van belang om tijdig te kunnen ingrijpen en om een efficiënte behandeling in te stellen. Bij chronisch hoesten, opgeven van slijmen en/of een gevoel van kortademigheid, kan daarom verder nazicht zinvol zijn.

In AZ Oudenaarde is een compleet zorgaanbod mogelijk. Diverse longaandoeningen, zowel acute infecties, als chronische longproblemen, zoals astma en COPD, kunnen gediagnosticeerd en behandeld worden. Ook allergieën kunnen aangepakt worden en inspanningsonderzoek en slaaponderzoek is mogelijk. Tevens is multidisciplinaire longkankerbehandeling voorzien.

Naast ondervraging en lichamelijk onderzoek kunnen de longartsen, drs. Ottevaere en Dr. Mallet, enkele specifieke tests uitvoeren, zoals longfunctietesten, waarbij men onder meer de longinhoud, de weerstand van de luchtwegen en de doorlaatbaarheid van de longen voor zuurstof kan meten. Door andere testen kan een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vastgesteld worden. Met huidallergietestjes kan worden nagekeken aan welke stoffen men mogelijk allergisch is. Bij bepaalde personen kan een bronchoscopie aangewezen zijn, waarbij via een dun buigzaam slangetje met een lampje de luchtwegen worden onderzocht.

Uiteraard wordt ook met de andere specialismen nauw samengewerkt om zo een optimale behandeling in te stellen.