Kinderziekten

Telefoon

055 33 66 25

De poli pediatrie wordt verzorgd door drie pediatrisch verpleegkundigen. Zij zijn op weekdagen aanwezig van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u.

Bij een raadpleging in het ziekenhuis meld je je aan het onthaal aan met de identiteitskaart van je kind.

Voordat de patiënten bij de pediater gaan, worden ze door de poliverpleegkundige gewogen en gemeten. Daarna mag je kind in lichte kledij terug naar de wachtzaal, in afwachting van de raadpleging. Indien de arts tijdens de raadpleging het nodig acht om een bloedafname of een urinestaal te nemen, meld je je opnieuw aan bij de poliverpleegkundige. Bij de afnames mogen de ouders altijd aanwezig zijn. De verpleegkundige zal op maat van je kind uitleg geven over wat ze gaat doen én waarom. Op die manier wordt de stress bij het kind sterk gereduceerd, waardoor de afname vlotter verloopt. Achteraf mag je kind iets kiezen uit de “prikdoos”.

Bij de poliverpleegkundigen kan je ook terecht om afspraken te maken of onderzoeken te plannen.