Kinderziekten

De poli pediatrie wordt verzorgd door drie pediatrisch verpleegkundigen. Zij zijn op weekdagen aanwezig van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u.

Bij een raadpleging in het ziekenhuis meldt u zich aan het onthaal aan met de identiteitskaart van uw kind.

Voordat de patiënten bij de pediater gaan, worden ze door de poliverpleegkundige gewogen en gemeten. Daarna mag uw kind in lichte kledij terug naar de wachtzaal in afwachting van de raadpleging. Indien de arts tijdens de raadpleging het nodig acht om een bloedafname of een urinestaal te nemen, meldt u zich terug aan bij de poliverpleegkundige. Bij de afnames mogen de ouders altijd aanwezig zijn. De verpleegkundige zal op maat van uw kind uitleg geven over wat ze gaat doen én waarom. Op die manier wordt de stress bij uw kind sterk gereduceerd, waardoor
de afname vlotter verloopt. Achteraf mag uw kind iets kiezen uit de “prikdoos”.

Bij de poliverpleegkundigen kan u ook terecht om afspraken te maken of onderzoeken te plannen.