Geriatrie

Telefoon

055 33 66 38

Geriatrie is het deel van de inwendige geneeskunde die zich bezig houdt met de oudere zieke mens.

De hoge leeftijd brengt enkele specifieke ziekten met zich mee, waarvan dementie, ziekte van Parkinson, osteoporose, arthrose en hartverzwakking enkele van de meest bekende zijn.

Daarnaast is de toestand van de ouderling vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere ziekten, aandoeningen of gebreken tezelfdertijd. We spreken van “multipathologie”.

Een ander kenmerk is dat de ouderling veel minder reservecapaciteit heeft en daarom diens gezondheid sneller uit evenwicht wordt gebracht . Om die redenen is een aparte, vaak voorzichtiger, aanpak aangewezen.

Door de ziekte is het soms moeilijk voor de oudere om zich thuis te handhaven en de patiënt dient getraind te worden in bepaalde activiteiten (zoals uit bed komen) opdat hij terug naar huis zou kunnen. Daarom zijn kinesitherapie en ergotherapie erg belangrijk.

Veel aandacht besteed aan het psychologische en sociale aspect. De familie is vaak heel belangrijk zowel in het verkrijgen van informatie over de patiënt, maar ook in de verdere thuiszorg. De aanpak van een geriatrische patiënt is dan ook multidisciplinair en wekelijks gebeurt een “teamvergadering” waarbij alle patiënten uitvoerig besproken worden.