Geriatrie

Telefoon

055 33 66 38

Samenwerking UZ Gent

AZ Oudenaarde is een samenwerking met het UZ Gent aangegaan voor geriatrie. De geneeskundige leiding van de dienst gebeurt door het medisch team van het UZ Gent. Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate (Diensthoofd Geriatrie UZ Gent) en Dr. Wim Janssens (adjunct-kliniekhoofd Geriatrie UZ Gent) coördineren de opvolging van de patiënten door twee geriaters in opleiding. Om de zes maanden bemannen twee andere geriaters in opleiding de dienst.

 

Geriatrie

Geriatrie is het deel van de inwendige geneeskunde dat zich bezighoudt met de oudere zieke mens. De hoge leeftijd brengt enkele specifieke ziekten met zich mee, waarvan dementie, ziekte van Parkinson, osteoporose, arthrose en hartverzwakking enkele van de meest bekende zijn. Daarnaast is de toestand van de ouderling vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere ziekten, aandoeningen of gebreken tezelfdertijd. We spreken van “multipathologie”.

Een ander kenmerk is dat de ouderling veel minder reservecapaciteit heeft en daarom diens gezondheid sneller uit evenwicht wordt gebracht . Om die redenen is een aparte, vaak voorzichtigere, aanpak aangewezen.

Door de ziekte is het soms moeilijk voor de oudere om zich thuis te handhaven en de patiënt dient getraind te worden in bepaalde activiteiten (zoals uit bed komen) opdat hij terug naar huis zou kunnen. Daarom zijn kinesitherapie en ergotherapie erg belangrijk. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het psychologische en sociale aspect. De familie is vaak heel belangrijk, zowel in het verkrijgen van informatie over de patiënt, als in de verdere thuiszorg. De aanpak van een geriatrische patiënt is dan ook multidisciplinair en wekelijks gebeurt er een teamvergadering waarbij alle patiënten uitvoerig besproken worden.