Endocrinologie is het deel van de inwendige geneeskunde die zich bezig houdt met hormonen.

Hormonen zijn stoffen die door een bepaald orgaan in het bloed worden afgescheiden maar een effect hebben op afstand, dat wil zeggen, op andere organen. Zo zal de schildklier een stof maken die de graad van stofwisseling bepaalt. De meest voorkomende ziekte in de endocrinologie is diabetes of suikerziekte. In het ziekenhuis bestaat er een diabetesconventie waarbij personen die 2 x per dag insuline spuiten testmateriaal ter beschikking krijgen om hun suikerspiegel thuis te volgen. Er is ook een diabetesvoetkliniek.