Cardiologie

ARTSEN

Dr. Dossche Peter

 • Interventionele Cardiologie
 • Consulent ASZ Aalst & UZ Gent

Telefoon

055 33 66 38

Hart- en vaatziekten is een van de belangrijkste overlijdensoorzaken in onze huidige samenleving. Gezien de bevolking steeds ouder wordt, komt dit probleem meer in het daglicht te staan. Gelukkig hebben we ook steeds meer mogelijkheden om de strijd aan te gaan met deze vijand.

De cardiologie heeft de laatste tijd grote passen vooruit gezet om deze aandoeningen vroegtijdig en adequaat te behandelen. Grootschalige studies hebben het nut van deze aanpak bewezen.

Een cardiologisch nazicht begint met het opstellen van een persoonlijk risicoprofiel. De klassieke risicofactoren geven hierbij een idee van het risico dat een persoon loopt. Verschillende risicofactoren kunnen vroeg gedetecteerd en behandeld worden. Onderzoeken als EKG (elektrocardiogram) in rust en bij inspanning en echocardiografie kunnen een hartziekte in een vroeg stadium opsporen. Indien men vervolgens de aandoening van dichtbij opvolgt, kan dit zowel de kwaliteit als de levensduur gunstig beïnvloeden.

De dienst cardiologie in het AZ Oudenaarde is ingeplant in het centrum van de Vlaamse Ardennen. Regionaal gelegen en in samenwerking met de derde lijn (erkend hartcentrum) proberen we hart- en vaataandoeningen op een efficiënte manier aan te pakken.

We spitsen ons toe op:


De adequate preventie

Grote aandacht wordt gegeven aan de verschillende risicofactoren zoals: familiaal voorkomen van hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk (hypertensie) , verhoogd vetgehalte in het bloed (cholesterol), suikerziekte (diabetes), roken, (over)gewicht, (te weinig) beweging.

De vroege detectie van hart- en vaatziekten

Door technieken als EKG, waarbij we een globaal idee krijgen van de toestand van hart en het hartritme, echocardiografie waarbij we het hart bekijken als structuur met aandacht voor de hartkamers en hartkleppen, fietsproef waarbij we het hart belasten en zo kunnen nagaan of er geen zuurstoftekort of ritmestoornissen optreden, kan een probleem vroeger opgemerkt en behandeld worden.

De adequate behandeling van hart- en vaatziekten

De behandeling van deze aandoening is van een bewezen waarde. Dit kan zowel bestaan uit medicatie als uit raadgeving i.v.m. levensstijl. Zo nodig kunnen bijkomende, meer specifieke testen uitgevoerd worden om de hartkwaal beter in het licht te stellen.

De nauwkeurige follow-up

In nauwe samenwerking met de eerstelijnsgeneeskunde (de huisarts) proberen we deze chronische aandoening op te volgen en onder controle te houden. Aangezien het gaat om een mogelijks levensbedreigende aandoening is een goede opvolging van heel groot belang.

 • De precieze doorverwijzing naar de derde lijn indien dit nodig is.
  Indien nodig wordt de patiënt doorgestuurd voor aanvullende testen om een beter beeld te krijgen van de ziekte en zo de therapie te verfijnen. Zo kunnen de bloedvaten en kleppen van het hart meer in detail bestudeerd worden. Er is een nauwe samenwerking met de dienst cardiologie en cardiochirurgie in ASZ Aalst. Indien mogelijk kan een stent geplaatst worden na ballondilatatie. Als de aandoening te uitgebreid is, bijvoorbeeld bij ernstige klepletsels, kan heelkunde (overbrugging) nodig blijken. Er is voorafgaand een teamoverleg (hartteam) waar de patiëntendossiers uitvoerig besproken worden.

 • Samenwerking binnen het ziekenhuis
  De patiënt biedt zich in urgentie aan op de dienst spoedgevallen. Indien een hartprobleem de oorzaak is van de problematiek, neemt de spoedarts contact op met de cardioloog van wacht. Voor ernstige aandoeningen is er een gestructureerde samenwerking met de dienst intensieve zorgen en kan de patiënt ook verzorgd worden op de monitoringeenheid midcare.
  De dienst cardiologie werkt nauw samen met de dienst inwendige ziekten met als verdere specialismen: pneumologie (longziekten), gastro-enterologie (maag-darmziekten), endocrinologie (klierziekten, vb. suikerziekte, schildklierproblemen), geriatrie (aandoening van de oudere patiënt) en oncologie (kwaadaardige aandoeningen). Door deze multidisciplinaire samenwerking kunnen we een degelijk onderbouwd advies geven.
  Uiteraard werken we ook samen met de andere diensten binnen het ziekenhuis om zo als team de patiënt maximaal te helpen.