Borstcentrum

Telefoon

055 33 66 38

Bij vragen, veranderingen of moeilijkheden in verband met jouw borsten kan je terecht in het borstcentrum.

Een team van specialisten werkt in nauw overleg samen om in de kortst mogelijke tijd tot een diagnose te komen. In een wekelijks overleg, waarop ook jouw huisarts wordt uitgenodigd, bespreken de artsen de diagnose, behandeling en nabehandeling.

In het geval dat borstkanker wordt vastgesteld, is dit vaak een pijnlijke en verwarrende diagnose. Artsen proberen je zo goed mogelijk op te vangen en duidelijk te informeren over de onderzoeken en de behandeling.

De psychologe staat ter beschikking voor emotionele steun en hulp bij de verwerking van de diagnose.

Je kan een beroep doen op de sociaal assistente bij vragen van psycho-sociale aard, administratieve of financiële regelingen of vragen met betrekking tot opvangmogelijkheden.

Om een vlotte revalidatie te verzekeren en om bepaalde complicaties te behandelen, wordt er samengewerkt met een kinesist.

Bij de diëtisten kan je terecht voor aangepast voedingsadvies.

Werken mee aan het team van het borstcentrum:

Gynaecologie:

 • Wanneer je een knobbeltje in de borst hebt ontdekt, wordt voor jou zo snel mogelijk een afspraak vastgelegd in het borstcentrum.
 • De gynaecoloog kan je met een gewoon klinisch onderzoek soms al geruststellen. Indien niet, word je doorverwezen voor een mammografie die op dezelfde dag nog kan worden uitgevoerd,
 • indien nodig volgt een heelkundige behandeling.

Radiologie:

 • AZO is een erkend centrum voor screening mammografie.
 • Wanneer op een mammografie of echografie een verdacht letsel wordt gezien, wordt hiervan zo snel mogelijk onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel weggenomen voor verder onderzoek.

Anatomopathologie:

 • Dit is een microscopisch onderzoek van het weefsel om met zekerheid het onderscheid te kunnen vaststellen tussen een goedaardig of kwaadaardig letsel.
 • Het resultaat is doorgaans binnen de 24 tot 48 uur bekend.

Nucleaire geneeskunde:

 • Staat in voor bijkomende onderzoeken voor het vaststellen van de uitgebreidheid van de ziekte.
 • Markeren van de schildwachtklier.

Radiotherapie:

 • Doorgaans is na operatief wegnemen van een borstgezwel nog bestraling van de borst nodig.
 • Een radiotherapeut van het ASZ-Aalst (VUB) neemt altijd deel aan de multidisciplinaire overlegvergaderingen.

Medische oncologie:

Soms kunnen onderzoeken uitwijzen dat je genezingskansen verhogen als je naast heelkunde en eventuele bestraling nog een bijkomende behandeling krijgt: hormonale therapie en/of chemotherapie.

Plastische chirurgie:

 • Borstreconstructie na borstamputatie
 • Chirurgie van uitzonderlijk uitgebreide letsels
 • Microchirurgische behandeling van lymfoedeem (dikke arm)

Kinesitherapie:

 • Voor revalidatie na operatie
 • Voor behandeling van lymfoedeem

Psychologe:

 • Kennismakingsgesprek (bij vaststelling van de diagnose of start van de behandeling)
 • Steeds beschikbaar voor verdere ondersteuning tijdens de behandeling of in de revalidatieperiode

Diëtisten:

 • Aangepast voedingsadvies bij (tijdelijke) slechte eetlust
 • Informatie over de relatie tussen voeding en kanker

Sociale dienst:

De sociale dienst biedt ondersteuning, bemiddeling, advies en informatie over:

 • Socio-financiële voorzieningen
 • Praktische regelingen in verband met de behandeling (hulpmiddelen, haarprothese,
 • Vervoer
 • Hulp van thuiszorgdiensten en/of residentiële opvang
 • Mogelijkheid tot ondersteuning en begeleiding in de thuiszorg

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om het team van het borstcentrum of je behandelende arts te contacteren.