Anesthesie en Reanimatie

De associatie anesthesie van het AZ Oudenaarde bestaat uit een team van zes anesthesisten en verzorgt drie grote diensten in het ziekenhuis:

  1. De peri-operatieve zorgen in het operatiekwartier, het chirurgisch dagziekenhuis, radiologie, materniteit en endoscopie.
  2. De opvang en behandeling van patiënten op de dienst intensieve zorgen en spoedgevallen.
  3. De opvang en behandeling van patiënten in de pijnkliniek.

Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van de Belgische beroepsvereniging van anesthesie en reanimatie: www.sarb.be