0/7
Inleiding

Geachte mevrouw, meneer,

Elke dag opnieuw zetten zorgverleners in AZ Oudenaarde zich in om u de beste zorgen te verlenen.
Vanuit de betrachting om onze dienstverlening permanent te verbeteren, vernemen wij graag van u in welke mate aan uw verwachtingen werd voldaan. Wij stellen het erg op prijs dat u, middels het invullen van deze vragenlijst, uw ervaringen met ons deelt.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Tips bij het invullen van het beoordelingsformulier

  • Maak bij het invullen een duidelijke keuze.
  • Vul slechts 1 keuzemogelijkheid in.
  • Wees kritisch!
  • Noteer uw eerste gedachte. Die benadert het dichtst de realiteit.
  • Blijf niet te lang nadenken over één en dezelfde vraag.
  • Op het einde van het beoordelingsformulier kunt u nog bijkomende informatie noteren. U krijgt hier de gelegenheid om sterke en minder sterke punten van onze organisatie extra in de verf te zetten.
  • Alle ingevulde brochures worden met de nodige aandacht doorgenomen.
  • Wanneer uw naam en adres vermeld zijn en uw reactie meer duiding vergt, bestaat de mogelijkheid dat u wordt gecontacteerd door een medewerker van AZ Oudenaarde.
Algemene gegevens
Het onthaal
De verpleegkundige zorg
De artsen
Andere zorgverleners of -afdelingen
Allerlei
Tot slot
U kan hieronder vrijblijvend uw naam en adresgegevens vermelden.
captcharefresh