• Welkom
  • patientenbevraging-ambulant

TEVREDENHEIDSBEVRAGING AMBULANT

0/7
Inleiding

Elke dag opnieuw zetten zorgverleners in AZ Oudenaarde zich in om jou de beste zorgen te verlenen. Je bent in AZ Oudenaarde geweest voor ambulante zorg (consultatie, medisch-technisch onderzoek …).

We willen onze dienstverlening permanent verbeteren en vernemen daarom graag of jouw verblijf of bezoek aan AZ Oudenaarde aan je verwachtingen voldeed. We stellen het erg op prijs als je jouw ervaringen met ons deelt via deze vragenlijst.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Tips bij het invullen

  • Maak bij het invullen een duidelijke keuze.
  • Vul slechts 1 keuzemogelijkheid in.
  • Wees kritisch!
  • Noteer je eerste gedachte. Die benadert het dichtst de realiteit.
  • Blijf niet te lang nadenken over één en dezelfde vraag.
  • Op het einde van het beoordelingsformulier kan je bijkomende informatie noteren. Je krijgt hier de gelegenheid om sterke en minder sterke punten van onze organisatie extra in de verf te zetten.
  • Alle ingevulde brochures worden met de nodige aandacht doorgenomen.
Algemene gegevens
Voor welke consultatie, onderzoek of behandeling bent u gekomen?
Kiosk
Onthaal
De verpleegkundige zorg
De artsen
Veilige zorg
Varia

Wachttijden

Onderzoekskamer en consultatie

Parkeren en bewegwijzering

Varia

Tot slot
U kan hieronder vrijblijvend uw naam en adresgegevens vermelden.

Wanneer je naam en adres vermeld zijn en je reactie meer duiding vergt, bestaat de mogelijkheid dat je wordt gecontacteerd door de organisatie.

captcharefresh