• Welkom
  • patientenbevraging-algemeen

TEVREDENHEIDSBEVRAGING

0/10
Inleiding

Elke dag opnieuw zetten zorgverleners in AZ Oudenaarde zich in om jou de beste zorgen te verlenen.

We willen onze dienstverlening permanent verbeteren en vernemen daarom graag of jouw verblijf of bezoek aan AZ Oudenaarde aan je verwachtingen voldeed. We stellen het erg op prijs als je jouw ervaringen met ons deelt via deze vragenlijst.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Tips bij het invullen

  • Maak bij het invullen een duidelijke keuze.
  • Vul slechts 1 keuzemogelijkheid in.
  • Wees kritisch!
  • Noteer je eerste gedachte. Die benadert het dichtst de realiteit.
  • Blijf niet te lang nadenken over één en dezelfde vraag.
  • Op het einde van het beoordelingsformulier kan je bijkomende informatie noteren. Je krijgt hier de gelegenheid om sterke en minder sterke punten van onze organisatie extra in de verf te zetten.
  • Alle ingevulde brochures worden met de nodige aandacht doorgenomen.
Algemene gegevens

Ziekenhuisverblijf

Voorbereiding op de opname (enkel in te vullen bij een geplande opname)

Het onthaal
De verpleegkundige zorg
De artsen
Andere zorgverleners of afdelingen
Kwam je tijdens je ziekenhuisverblijf ook in contact met zorgverleners of medewerkers van andere afdelingen? Kruis ze hieronder aan. Feedback over deze diensten kan je opnemen in het vrije invulveld op het einde van deze enquête.
Veilige zorg
Varia
Uw ontslag
Tot slot
U kan hieronder vrijblijvend uw naam en adresgegevens vermelden.

Wanneer je naam en adres vermeld zijn en je reactie meer duiding vergt, bestaat de mogelijkheid dat je wordt gecontacteerd door de organisatie.

captcharefresh