• Welkom
  • Patiënten
  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Financieel

Kan ik mijn consultatie betalen met bancontact?

Bij sommige artsen is dit mogelijk, bij andere niet. De onthaalmedewerkers kunnen dit nagaan. Je informeert je best op voorhand bij het secretariaat van de dienst of bij de algemene opname- en onthaaldienst, zodat je indien nodig cash kan betalen.

Hoeveel kost een consultatie? 

De kosten van een doktersbezoek hangen af van de conventiestatus van de arts. Voor tarieven kan je rechtstreeks bij de arts terecht.

In België worden de tarieven van de zorgverleners om de twee jaar afgesproken tussen de artsen, de mutualiteiten en de overheid. De meeste ziekenfondsen bieden een overzicht van de officiële, wettelijke tarieven. Elke individuele arts kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden.

De geconventioneerde zorgverleners aanvaarden het akkoord met de mutualiteiten en rekenen dus de officiële, wettelijke tarieven aan. Zij rekenen geen ereloonsupplement aan. De gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners aanvaarden de overeenkomst op bepaalde tijdstippen en/of plaatsen. Op andere tijdstippen en plaatsen mogen wel ereloonsupplementen gevraagd worden. De niet-geconventioneerde zorgverlener aanvaardt het akkoord niet en bepaalt het ereloon vrij.

Opgelet: je betaalt enkel de consultatie. Achteraf kan je nog een factuur ontvangen met de kosten van eventuele onderzoeken die je moest ondergaan.

Is mijn arts geconventioneerd?

Je kan de conventie van jouw specialist nagaan op deze website. Daarvoor ga je naar ‘Zorgaanbod’ – ‘Artsen’ en duid je de naam van jouw specialist aan. Hier staat steeds vermeld of jouw arts al dan niet geconventioneerd is. In het ziekenhuis zelf kan je ook bij het onthaal de conventiestatus van een arts opvragen. Een overzicht van alle zorgverleners en hun conventiestatus is daarnaast ook beschikbaar op de website van het RIZIV.

Hoeveel bedraagt het ereloon voor een eenpersoonskamer?

De arts rekent op basis van de prestatie een honorarium of ereloon aan. Een deel van dit honorarium is ten laste van het ziekenfonds. Het remgeld is voor rekening van de patiënt.

Bovenop het ereloon of honorarium kan de arts een ereloonsupplement vragen. Bij een opname in het ziekenhuis mag de arts enkel ereloonsupplementen aanrekenen als je kiest voor een eenpersoonskamer. Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. In AZ Oudenaarde zijn de ereloonsupplementen vastgelegd op 135%, ongeacht de conventiestatus van de arts. Een ereloonsupplement van 135% houdt in dat je bovenop het honorarium een bedrag van 135% van het honorarium bijbetaalt. 

Voor een raming van de kosten van je opname kan je tijdens de kantooruren steeds terecht bij de dienst facturatie op 055/33.66.87 en 055/33.66.56.

In welke gevallen kan ik voor vervoer van en naar het ziekenhuis terugbetaling krijgen? 

Wanneer jij of een familielid opgenomen bent/is in het ziekenhuis kan je een beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer bij ontslag naar huis of naar een andere zorginstelling. De ziekenfondsen komen in bepaalde gevallen tussen in een deel van de vervoerskosten. Als er geen tussenkomst is van het ziekenfonds betaalt de patiënt de kostprijs van het vervoer. Je neemt best op voorhand contact op met de mutualiteit om te informeren naar terugbetaling.

Inschrijving en registratie

Kan ik, om mijn baby als patiënt te registreren, mijn eigen identiteitskaart gebruiken?

Neen. Baby’s die nog geen rijksregisternummer hebben, worden op het onthaal voorlopig ingeschreven zonder rijksregisternummer. Dit geldt overigens ook voor kinderen die op consultatie komen en die nog geen eigen kids-ID hebben. Als je kind nog geen eigen kids-ID heeft, meld je je best aan via het onthaal en niet via de kiosk met jouw eigen identiteitskaart.

Praktisch

Welke specialist is van wacht? 

Voor deze informatie kan je terecht bij de dienst Opname en onthaal. Zij beschikken over de wachtlijsten van de medisch specialisten in het ziekenhuis.