Tevredenheidsenquête


Om onze dienstverlening permanent te kunnen verbeteren, vernemen wij graag van u in welke mate aan uw verwachtingen werd voldaan tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Wij stellen het erg op prijs dat u uw ervaringen met ons deelt.