Een incident melden


Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. We vragen onze medewerkers om deze incidenten te melden, om zo de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren.

Incidentmeldingssysteem

In AZ Oudenaarde werken we met een meld- en leersysteem voor incidenten. Medewerkers worden voortdurend attent gemaakt op het creëren van een veiligheidsbewustzijn. Alle ongewenste gebeurtenissen, risico’s en incidenten worden gemeld en geanalyseerd.

Het doel van dit systeem is om te leren uit ervaringen en deze om te zetten in verbeteracties. Wanneer er onbedoeld iets fout loopt, wordt dit “incident” gemeld via een elektronisch systeem en geanalyseerd door de incidentencommissie. Aan de hand van deze analyse worden mogelijke oorzaken inzichtelijk gemaakt en kunnen verbeteracties worden opgezet die de patiëntveiligheid verhogen. Belangrijk is dat het systeem niet bestraffend is: van incidentmelden kan je leren.

Ook jij kan melden

Als zorgontvanger neem je andere zaken waar waardoor patiëntenmeldingen complementair kunnen zijn aan die van de zorgverleners. Als patiënt word je geconfronteerd met een veelheid aan zorgprocessen, apparatuur, zorgverleners, … Maakte je tijdens je verblijf of onderzoek een onveilige situatie of veiligheidsincident mee? Meld dit gerust via onderstaand formulier.

Tijdens mijn verblijf/onderzoek in het ziekenhuis werd ik geconfronteerd met volgend incident /onveilige situatie: 

U kan anoniem melden of uw gegevens invullen. Daarmee kan indien nodig contact opgenomen worden, als meer informatie nodig is over uw melding. Niet elke melder wordt standaard gecontacteerd.

captcharefresh

Let op: incidentmeldingen die via bovenstaand formulier worden ingevuld, worden niet als een klacht afgehandeld en komen dus ook niet bij de ombudsdienst terecht. De melding wordt aan de cel kwaliteit bezorgd en volgens de afspraken m.b.t. incidentmeldingen patiëntveiligheid besproken en geanalyseerd.

Communicatie na een incident

In het ziekenhuis werden de volgende afspraken gemaakt m.b.t. de communicatie na incidenten.

Bij (bijna-)incidenten en incidenten waarbij de patiënt (potentiële) schade kan ondervinden of als er een verstoring in het voorziene zorgplan mogelijk is, wordt de patiënt op de hoogte gebracht. Bij medische incidenten of zorggerelateerde incidenten met medische gevolgschade, gebeurt dit door de arts. In andere gevallen kan de communicatie door een zorgverlener of leidinggevende gebeuren.

De zorgverlener legt uit wat er precies gebeurde en waarom. Indien nog niet alle informatie beschikbaar is, wordt toegelicht dat verder onderzoek zal gebeuren. De onmiddellijke genomen maatregelen worden uitgelegd, alsook het feit dat melding gemaakt wordt van het incident. De zorgverlener informeert daarna of verdere ondersteuning nodig is voor de patiënt, indien nodig wordt naar de ombudsdienst doorverwezen.

Voor bepaalde incidenten is een melding nodig bij een externe instantie, of wordt er beslist om verder extern te communiceren. Het ziekenhuis heeft de afspraken hierrond opgenomen in een crisiscommunicatieprocedure.