Morele, godsdienstige en filosofische begeleiding


Indien u dit wenst kan u een beroep doen op een bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of levensbeschouwing.

 

Achteraan in de infobrochure vindt u bij Infofiche nr. 2, "Morele, Godsdienstige en filosofische begeleiding", een formulier dat u kan invullen en afgeven aan de verpleegkundige van de afdeling.

Alle namen van de personen die ter beschikking staan van het ziekenhuis, zijn erop vermeld. U kan eveneens het bezoek aanvragen van iemand van uw persoonlijke keuze. In dit geval geeft u het ziekenhuis zijn/haar naam, adres en telefoonnummer. U kan eveneens uitdrukkelijk meedelen geen bezoek te willen ontvangen.

Opmerking:
U bent niet verplicht dit formulier in te vullen en daarenboven kan u uw verklaring steeds wijzigen