Morele, godsdienstige en filosofische begeleiding


Indien je dit wenst, kan je een beroep doen op een bedienaar of vertegenwoordiger van jouw godsdienst of levensbeschouwing.

Achteraan in de infobrochure vind je bij Infofiche nr. 2, 'Morele, Godsdienstige en filosofische begeleiding', een formulier dat je kan invullen en afgeven aan de verpleegkundige van de afdeling. Alle namen van de personen die ter beschikking staan van het ziekenhuis zijn erop vermeld. Je kan eveneens het bezoek aanvragen van iemand van jouw persoonlijke keuze. In dit geval geef je het ziekenhuis zijn/haar naam, adres en telefoonnummer. Je kan eveneens uitdrukkelijk meedelen geen bezoek te willen ontvangen.

Opmerking:
Je bent niet verplicht om dit formulier in te vullen en daarenboven kan je je verklaring steeds wijzigen.