De Commissie voor Medische Ethiek


In het AZ Oudenaarde is een Commissie voor Medische Ethiek (CME) actief. De CME beslist over het al dan niet doorgaan van klinische studies en buigt zich over diverse ethische vraagstukken zoals o.a. euthanasie, palliatieve sedatie, vrijheidsbeperkende maatregelen.

Iedereen kan een verzoek tot advies indienen. De vergaderingen verlopen achter gesloten deuren.