Palliatief supportteam


Sommige mensen worden op een bepaald moment geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte. Wanneer behandelen met als doel genezing niet meer mogelijk is, verschuift onze aandacht naar een goede palliatieve zorg. Op dat moment kan het palliatief supportteam ingeschakeld worden.

Palliatieve zorg is een totaalzorg waarin de patiënt en zijn omgeving centraal staan en die erop gericht is het leven zo comfortabel mogelijk te maken. Hierbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en wordt de zorg zoveel mogelijk afgestemd op de individuele noden en wensen van de patiënt en zijn/haar omgeving. Palliatieve zorg beperkt zich dus zeker niet enkel tot de laatste levensfase.

Totaalzorg omvat aandacht en zorg voor:

 • lichamelijke ongemakken en pijn
 • het psychosociaal welzijn
 • zingevingsvragen
 • rouw- en verlieservaring
 • vragen rond beslissingen bij het levenseinde (beslissingen omtrent therapie, reanimatiebeslissingen, wilsverklaringen, euthanasievragen…)
 • het ontslag naar huis of een thuisvervangende omgeving (al dan niet in samenwerking met huisarts en thuiszorgdiensten)

Het palliatief supportteam werkt over alle afdelingen en is multidisciplinair samengesteld. Het team neemt de zorg niet over, maar werkt nauw samen met de zorgverleners op de afdelingen. Om een optimale zorg te kunnen garanderen, wordt er ook samengewerkt met de huisarts en eventuele andere externe instanties zoals thuiszorgdiensten.

Ondersteuning vanuit het palliatief team is kosteloos.

Contactpersonen:

Palliatief artsen

 • Dr. Carolien Beyls
 • Dr. David Van Brummelen

Palliatief verpleegkundige

 • Marijke De Wispelaere
  tel: 055 33 66 72
  e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Sociale dienst

 • Lien Imbo
  tel: 055 33 66 35
  e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Psycholoog

 • Kim Delombaerde
  tel: 055 33 66 57
  e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Je kan deze teamleden ook bereiken via een verpleegkundige op de afdeling.

Nuttige formulieren