Interne liaison geriatrie (ILG)


Het team interne liaison geriatrie (ILG) zorgt ervoor dat patiënten ouder dan 75 jaar en opgenomen op een niet- geriatrische afdeling van kwaliteitsvolle geriatrische zorg kunnen genieten. Een multidisciplinair team - bestaande uit de geriater, de verpleegkundigen, de logopedist, de psycholoog, de ergotherapeut en de diëtist - begeleidt de patiënt, brengt eventuele problemen in kaart en verstrekt adviezen. Deze worden geformuleerd naar de behandelende arts, het verpleegteam en de huisarts.

De ILG verruimt de patiëntenzorg en streeft naar een zo goed mogelijk herstel van de patiënt. Bij ontslag worden duidelijke afspraken gemaakt met de mantelzorgers en eventuele thuishulporganisaties. Op deze manier kan de patiënt in de meest ideale omstandigheden ontslagen worden zodat vroegtijdige heropnames in het ziekenhuis vermeden kunnen worden.