Voedingsteam


In studies is aangetoond dat de voedingstoestand van de ziekenhuispatiënt mede bepalend is voor zijn verdere verblijf in het ziekenhuis.

Zo kan malnutritie (zowel overgewicht, ondergewicht als deshydratatie) bijdragen tot een verhoogd risico op complicaties, een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, een verlenging van de gemiddelde hospitalisatieduur en een toename van de algemene kosten voor de gezondheidszorg. Net daarom is AZ Oudenaarde het engagement aangegaan om de voedingstoestand van haar patiënten extra ter harte te nemen waardoor een nieuw opgericht voedingsteam in maart 2010 het eerste levenslicht zag.

Onder voorzitterschap van dr. Lecluyse werd door een groep enthousiastelingen, elk vanuit hun specialisme, gebrainstormd over alle mogelijk aspecten van het begrip 'voeding' in een ziekenhuis . Op die manier kwamen werkingsroutes en een screeningstool tot stand.

Het project neemt, door de komst van de verpleegkundigen van de interne liaison, een meer concrete vorm aan. Goedkeuring van het project door de overheid was een extra duwtje in de rug. Alle nieuwe patiënten op de geriatrische afdeling worden gescreend en bij problemen wordt er advies gegeven door het voedingsteam aan de behandelende arts.

Na evaluatie van de werkmethode zal uitbreiding naar andere verpleegeenheden plaatsvinden. Op die manier wil AZ Oudenaarde een extra bijdrage leveren tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.