Euthanasie

Deze visie- en beleidstekst betreft het actueel verzoek tot euthanasie en niet de wilsverklaring inzake euthanasie. Het AZ Oudenaarde volgt in haar beleidslijnen strikt de toepassing van de Euthanasiewet van 28 mei 2002.

Een verzoek tot euthanasie is een recht van elke patiënt. Elk verzoek wordt gemeld aan de behandelende arts. De behandelende arts gaat de bij wet vastgelegde criteria na en vraagt de nodige adviezen bij collegae. Hoewel de uiteindelijke beslissing bij de arts ligt, wordt het beslissingsproces bij voorkeur gedragen door meerdere multidisciplinaire hulpverleners. Hiertoe worden gesprekken met de patiënt aangegaan. Naast de bij wet vastgelegde medische criteria, moet een verzoek tot euthanasie vrijwillig, herhaald en weloverwogen zijn. Het verzoek tot euthanasie moet tevens neergeschreven worden. Het verzoek kan door de patiënt op elk moment herroepen worden.

Wettelijk gezien is goedkeuring door familie en naasten niet noodzakelijk. In het kader van afscheid nemen en rouwverwerking, vindt AZ Oudenaarde het belangrijk om hierin toch een open communicatie na te streven, mits goedkeuring van de patiënt. Ook de huisarts wordt zoveel mogelijk betrokken.

Aangezien een verzoek tot euthanasie geen juridisch afdwingbare waarde heeft, kan een arts niet gedwongen worden om een euthanasie uit te voeren; ook niet indien aan alle criteria wordt voldaan. Indien de arts beslist een euthanasie niet zelf uit te voeren, stelt de arts de patiënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en verwijst door naar een collega of LEIF-arts.

Contactpersonen:

Palliatief verpleegkundige

  • Marijke De Wispelaere
    tel: 055 33 66 72
    e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Psycholoog

  • Kim Delombaerde
    tel: 055 33 66 57
    e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.