Samenwerking met patiëntenverenigingen


Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen voor jou als patiënt. Vanuit AZ Oudenaarde wordt er dan ook regelmatig doorverwezen naar deze patiëntenverenigingen:

Praatcafé Dementie

Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Concreet is er tweemaandelijks een samenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Elke keer staat een ander thema centraal.


Afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt:
Geriatrie

Info: www.praatcafedementie.be

Alzheimer Liga

Binnen de Vlaamse Gemeenschap organiseert en begeleidt de Alzheimer Liga Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers van mensen met (jong)dementie informatie, ervaringen en onderlinge steun kunnen uitwisselen. Ook het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en de begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie, wordt ondersteund door de Liga.


Afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt:
Geriatrie

Info: www.alzheimerliga.be

Diabetes Liga

Hét kenniscentrum rond diabetes in Vlaanderen informeert, connecteert en mobiliseert iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, de leden en vrijwilligers streeft de Diabetes Liga naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes.


Er wordt ziekenhuisbreed doorverwezen naar de Diabetes Liga.

Info: www.diabetes.be

AA

AA is een vereniging die als doel heeft ieder lid nuchter te laten worden en te blijven. Het is een zelfhulpgroep die lokaal werkt in kleine groepen, waar mensen terecht kunnen met een alcoholprobleem en er vanaf willen. AA gebruikt een programma van 12 stappen, dat wordt gebruikt om het doel te bereiken: nuchter worden en nuchter blijven.


Er wordt ziekenhuisbreed doorverwezen naar de AA.

Info: www.aavlaanderen.org

Vlaamse Parkinson Liga

De Vlaamse Parkinson Liga maakt je wegwijs in de zorgvoorzieningen, hulpverlening, rechten en tegemoetkomingen voor mensen met Parkinson. Ook voor een babbel met lotgenoten of ervaringsdeskundigen ben je bij de Liga aan het juiste adres. Ten slotte stimuleert de Liga innovatief wetenschappelijk onderzoek op een betere controle van de symptomen.


Afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt:
Geriatrie
Revalidatie

Info: www.parkinsonliga.be

De Rots

De Rots is een lotgenotengroep van ex-kankerpatiënten. Om de 6 à 8 weken komen de leden samen voor een drankje en een babbel of voor een leuke activiteit/workshop.

Afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt:
Dagziekenhuis Inwendige Ziekten

Info: www.derots-oudenaarde.be 

NAH liga

De NAH Liga wil alle mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving verbinden en versterken. Dat zijn professionelen in de zorg, ervaringsdeskundigen met een NAH of met een familielid met een NAH, vormingsinstanties, hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstanties en overheden.


Afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt:
Revalidatie

Info: www.nahliga.be

Vereniging Afasie vzw

De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van personen met afasie en zijn/haar familie. Er vinden regelmatig samenkomsten plaats in heel Vlaanderen. Er zijn ook regelmatig professionelen aanwezig die informatie over afasie en hoe omgaan met afasie kunnen verstrekken.


Afdeling(en) waarmee wordt samengewerkt:
Revalidatie

Info: www.afasie.be

Onder Ons vzw

Onder Ons is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen. Dankzij de vereniging kan je mensen ontmoeten die zich in dezelfde situatie bevinden, je ontvangt informatie over technische hulpmiddelen en je kan er ook een cursus liplezen volgen.


Er wordt ziekenhuisbreed doorverwezen naar Onder Ons vzw.

Info: www.onder-ons.be

 

Naast bovenstaande patiëntenverenigingen wordt er soms ook doorverwezen naar volgende instanties:

Via de website van Trefpunt Zelfhulp kan je een overzicht van alle patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen terugvinden. Surf naar www.zelfhulp.be.