Algologisch team (pijn)


Dit multidisciplinair team heeft als belangrijkste doelstelling ervoor te zorgen dat de pijn bij de patiënt wordt behandeld. Het team richt zich op de coördinatie van de pijnbehandeling overkoepelend over de verschillende afdelingen heen.

Naast de post operatieve pijn, waar al heel wat behandelingsmogelijkheden voor bestaan (medicatie, verstrekkingen betreffende anesthesie enz.), vestigt de werkgroep ook de aandacht op :

  • Patiënten die lijden aan chronische pijn.
  • Acute pijn bij kinderen.
  • Pijn bij ouderen

Er worden acties ondernomen op drie verschillende vlakken namelijk: gericht naar de ziekenhuismedewerkers, de patiënten en naar externe instanties (in het kader van samenwerking).