Pijnmanagement (algologisch team)

Heel wat patiënten worden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis geconfronteerd met pijn. Een goede aanpak en opvolging van de pijn is dan ook zeer belangrijk. Een correcte pijnbehandeling verkleint namelijk de kans op complicaties, draagt bij tot een vlot herstel en kan de hospitalisatieduur verkorten.

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op pijn, ook al is de oorzaak dezelfde. Bij hoge pijnscores of complexe pijnproblemen kan een gespecialiseerd, multidisciplinair pijnteam ingeschakeld worden. Dit team bestaat uit een pijnarts, een pijnverpleegkundige en een klinisch psychologe.

Het algologisch team of pijnteam neemt de zorg op de afdeling niet over, maar werkt nauw samen met de zorgverleners. Afhankelijk van de vraag kan hun ondersteuning bestaan uit advies, het opvolgen van specifieke noden en vragen omtrent pijn, maar ook uit emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn belangrijke naasten.

Het pijnteam biedt eveneens opleiding over pijn voor alle ziekenhuismedewerkers aan. Daarnaast is er op elke afdeling minstens 1 referentieverpleegkundige pijn, die als aanspreekpunt fungeert voor andere verpleegkundigen en zich bijschoolt rond pijn. Alle referentieverpleegkundigen pijn worden bijkomend door het pijnteam in overlegmomenten geïnformeerd, begeleid en gecoacht.

Het pijnteam werkt eveneens mee aan het opstellen en up-to-date houden van procedures omtrent pijn in al zijn facetten en bij alle patiëntengroepen.

In het kader van samenwerking tussen en met andere ziekenhuizen engageert het algologisch team zich ook als actief lid van het MATO, een samenwerkingsplatform van pijnteams van Oost-Vlaamse ziekenhuizen.

"Pijn is dat wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt" (Mc. Caffery, 1968)

Informatiebrochures

In de brochures 'Pijnmeting' en 'Multidisciplinair Algologisch Team' lees je meer over:

- hoe pijn in het AZ Oudenaarde bevraagd wordt.

- hoe pijn onder controle wordt gehouden.

Contactgegevens multidisciplinair algologisch team

Dr. Sarah Anssens: tel. 055 33 61 11

Pijnverpleegkundige Marijke De Wispelaere: tel. 055 33 66 72

Klinisch psycholoog Hilde Van Mele: tel. 055 33 66 48