• Welkom
 • Patiënten
 • Patiëntenbegeleiding

Sociale dienst


Ziekte en een ziekenhuisopname kunnen heel wat teweegbrengen op emotioneel, relationeel, praktisch en administratief vlak.

De sociale dienst kan ondersteuning, bemiddeling, advies en informatie bieden over:

 • financiële en administratieve taken zoals tegemoetkomingen , …
 • terugkeer naar huis met of zonder thuishulp,
 • opname in een kortverblijf, Woon-en Zorgcentrum, herstelkuur, …
 • familiale en persoonlijke zaken.

Lees verder

Algologisch team (pijn)


Dit multidisciplinair team heeft als belangrijkste doelstelling ervoor te zorgen dat de pijn bij de patiënt wordt behandeld. Het team richt zich op de coördinatie van de pijnbehandeling overkoepelend over de verschillende afdelingen heen.

Lees verder

Voedingsteam


In studies is aangetoond dat de voedingstoestand van de ziekenhuispatiënt mede bepalend is voor zijn verdere verblijf in het ziekenhuis.

Zo kan malnutritie (zowel overgewicht, ondergewicht als deshydratatie) bijdragen tot een verhoogd risico op complicaties, een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, een verlenging van de gemiddelde hospitalisatieduur en een toename van de algemene kosten voor de gezondheidszorg. Net daarom is AZ Oudenaarde het engagement aangegaan om de voedingstoestand van haar patiënten extra ter harte te nemen waardoor een nieuw opgericht voedingsteam in maart 2010 het eerste levenslicht zag.

Verder lezen

Interne liaison geriatrie (ILG)


Het team interne liaison geriatrie (ILG) zorgt ervoor dat patiënten ouder dan 75 jaar en opgenomen op een niet geriatrische afdeling van kwaliteitsvolle geriatrische zorg kunnen genieten zo dit nodig blijkt.
Een multidisciplinair team, bestaande uit de geriater, de verpleegkundigen, de logopedist, de psycholoog, de ergotherapeut en de diëtist begeleidt de patiënt, brengt eventuele problemen in kaart en verstrekt adviezen. Deze worden geformuleerd naar de behandelende arts, het verpleegteam en de huisarts.

Verder lezen

Psychologen


Staan ter beschikking voor psychologische begeleiding en ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Lees verder

Oncologisch team


De confrontatie met de diagnose kanker kan bij u of uw omgeving diverse vragen of onzekerheden oproepen. Meerdere gespecialiseerde diensten staan tot uw beschikking om u duidelijkheid en houvast te bieden.

Lees verder

Palliatief supportteam


Omschrijving

Palliatieve zorg is de actieve, continue en totale zorg voor mensen in een vergevorderd stadium van hun ziekte, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het is een totaalconcept gebaseerd op vier pijlers:

 • fysieke zorg
 • psychologische zorg
 • sociale zorg
 • existentiële zorg

Op initiatief van uzelf, uw familie, de behandelend arts(en) of de verpleegkundigen kunt u ook het Palliatief Supportteam inschakelen. Dat team staat in voor een optimale pijn- en symptoomcontrole en voor aandacht voor het persoonlijk comfort. Het team zorgt voor een menswaardige begeleiding van de patiënt en zijn omgeving.

Contact

Palliatief arts:

 • Dr. Wim Maes
 • Dr. Katrien Lecluyse

Palliatief verpleegkundige:

 • Marijke De Wispelaere
  tel: 055 33 66 72
  e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Sociale dienst

 • Lien Imbo
  tel: 055 33 66 35
  e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Psycholoog

U kunt deze teamleden ook bereiken via een verpleegkundige op de afdeling.

Ontslagmanagement


De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter. Hierdoor stijgt de vraag naar thuiszorg en andere tijdelijke opvangmogelijkheden voor zorgbehoevende personen. De ontslagmanager begeleidt van bij de opname de patiënt en bereidt samen met patiënt en familie het ontslag uit het ziekenhuis voor. Met toestemming van de patiënt wordt de huisarts en de thuiszorg betrokken.

Verder lezen

De Commissie voor Medische Ethiek


In het AZ Oudenaarde is een Commissie voor Medische Ethiek (CME) actief. De CME beslist over het al dan niet doorgaan van klinische studies en buigt zich over diverse ethische vraagstukken zoals o.a. euthanasie, palliatieve sedatie, vrijheidsbeperkende maatregelen.

Iedereen kan een verzoek tot advies indienen. De vergaderingen verlopen achter gesloten deuren.