Wat breng je mee?


 Hieronder geven we een overzicht van zaken die je meebrengt bij een opname. 

Administratief

Bij een gewone opname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
 • Naam van de huisarts. Bij elke opname wordt gevraagd wie jouw huisarts is. Dit is belangrijk, aangezien de huisarts op de hoogte wordt gebracht van jouw opname, ontslag en resultaten van onderzoeken.
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon die tijdens jouw verblijf eventueel kan worden gecontacteerd.
 • Als je een hospitalisatieverzekering hebt, neem dan vooraf contact op met de verzekeringsmaatschappij. Het ziekenhuis heeft afspraken met de volgende zorgverzekeraars: DKV, MEDI ASSISTANCE, MEDI LINK, ASSURCARD. Breng het formulier en/of kaart van je hospitalisatieverzekering mee op de dag van opname. 
 • Buitenlandse patiënten brengen een Europese ziekteverzekeringskaart of een vervangend document mee.

Voor de inschrijving van jouw baby

 • Je trouwboekje of de erkenning van jouw baby.
 • De KIDS-ID van jouw baby of een attest in afwachting van de KIDS-ID van je baby.

Voor jouw behandeling

 • De ingevulde documenten in de onthaalmap, als je deze vooraf van de arts ontving tijdens de consultatie.
 • Verwijsbrief van de behandelende arts of documenten van eerdere hospitalisaties, ingrepen of doorstane ziekten.
 • Bloedgroepkaart.
 • Medicatiezak met ingevulde lijst van geneesmiddelen, met vermelding van dosis en tijdstip van inname.
 • Attest van het ziekenfonds voor attestgebonden geneesmiddelen (dit zijn geneesmiddelen waarvoor je een toelating nodig hebt van de adviserend arts).
 • Medische documenten (medische rapporten, code medische beeldvorming, andere documenten die
  betrekking hebben op jouw opname).
 • Eventueel thuiszorgdossier of -fiche.

Bij arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval of ongeval op weg van en naar het werk vordert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks van de verzekering. Dit is alleen mogelijk indien het ongeval is aangegeven bij de verzekering.
Daarom is het noodzakelijk dat wij over de volgende gegevens beschikken:

 • Naam en adres van jouw werkgever,
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij,
 • het polisnummer en/of het dossiernummer,
 • eventueel ook een attest van erkenning van het arbeidsongeval door de verzekeringsmaatschappij.
 • Belangrijk: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Patiënten met zelfstandig statuut kennen een specifieke regeling. Meer inlichtingen kan je verkrijgen bij het onthaal.

Andere ongevallen

Sport-, school-, verkeersongevallen worden via het ziekenfonds geregeld. Het remgeld moet je zelf van de verzekering terugvorderen.

Belangrijk

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
Patiënten die loontrekkend, werkloos of zelfstandig zijn, moeten erop toezien dat het getuigschrift van ziekte, beter gekend als 'vertrouwelijk', binnen de gestelde termijn naar de adviserende arts van de mutualiteit wordt gestuurd. Zoniet bestaat het risico loon of uitkering te verliezen.

Persoonlijke benodigdheden

 • Persoonlijke kledij,
 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, borstel…),
 • nachtkledij en goed sluitende pantoffels,
 • een kamerjas (verplicht te dragen bij het verlaten van de kamer),
 • (eventueel) leesbril, lectuur of schrijfmateriaal,
 • (eventueel) jouw PC/laptop en netwerkkabel.

Voor de opname van jouw kind doet je er goed aan wat vertrouwd speelgoed of knuffels mee te brengen.
Bij een dringende (niet vooraf geplande) opname kunnen onze diensten tijdelijk in de belangrijkste benodigdheden voorzien. Een 'gastentasje' met de meest noodzakelijke zaken (tandborstel en tandpasta, kammetje, zeep en washandje, shampoo,…) wordt te koop aangeboden bij het onthaal.

Geld en waardevolle voorwerpen

Wij raden jou af om volgende voorwerpen mee te brengen:

 • Meer geld dan nodig is voor jouw verblijf,
 • waardevolle papieren,
 • juwelen, enzovoort. 

Indien je dat wenst, bestaat de mogelijkheid om deze voorwerpen in bewaring te geven bij de sociale dienst, die jou een ontvangstbewijs zal geven.
Opgelet: het AZ Oudenaarde is een open huis waar veel mensen over de vloer komen. Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verdwenen voorwerpen. Voor meer inlichtingen over jouw opname kan je terecht op de nummers 055 33 66 30 of 055 33 66 39.

Geneesmiddelen

Het is belangrijk dat de zorgverleners weten welke geneesmiddelen je thuis gebruikt (hebt). Breng jouw geneesmiddelen mee in de thuismedicatiezak die je bij de consultatie ontving. Op deze zak kan je de naam van het geneesmiddel, de dosis en het tijdstip van inname noteren. Denk ook aan supplementen,
vitamines, crèmes, zalven en andere producten

Tijdens je verblijf gebruik je geneesmiddelen van het ziekenhuis. Neem jouw eigen geneesmiddelen enkel in overleg met de zorgverlener. Bepaalde combinaties kunnen immers ongewenste effecten hebben.