Ontslag


Wanneer mag je naar huis?

Je arts beslist samen met jou wanneer je naar huis mag. Als je het ziekenhuis zonder toestemming van de arts wil verlaten, moet je een verklaring ondertekenen dat je op eigen verantwoordelijkheid handelt. Je kan je daarvoor aanmelden aan de verpleegpost, waar je je ontslaggegevens ontvangt.

Wat moet je regelen voor je naar huis gaat?

Vergeet niet om kledij of waardevolle voorwerpen die je in bewaring gaf terug te vragen. Heb je nog een boek van de bibliotheek, een tv-afstandsbediening of een netwerkkabel, bezorg deze dan terug aan de onthaaldienst.

Thuisopvang of begeleiding

Informeer je familie. Zorg indien nodig voor thuisopvang of begeleiding. Je kan daarvoor eventueel contact opnemen met de dienst patiëntenbegeleiding.

Vervoer

Heb je een specifieke voorkeur voor een bepaalde vervoerdienst, meld dit dan aan de verpleegkundige (opgelet: licht je vooraf in over de tarieven van deze vervoerdienst en de eventuele terugbetaling door je ziekenfonds). AZ Oudenaarde volgt via Mutas de intermutualistische afspraken in verband met het extern ziekenvervoer. Meer informatie in onze brochure.

Arbeidsongeschikt

Breng je ziekenhuisfonds op de hoogte als je na je ziekenhuisverblijf nog een tijd arbeidsongeschikt blijft. Vraag je arts vóór je vertrek de nodige formulieren in te vullen.

Betaling

Na je verblijf in het ziekenhuis ontvang je minstens twee ziekenhuisfacturen op je thuisadres. Dit duurt gemiddeld 6 tot 8 weken na ontslag, maar kan ook uitlopen voor bepaalde prestaties (zoals bv. implantaten).
Bij langdurig verblijf worden tussentijdse facturen opgestuurd.

De vorm van deze documenten en de informatie die erin staat, worden volledig door de overheid bepaald. Meer informatie daarover vind je hier.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent de ziekenhuisfacturen kan je terecht bij de facturatiedienst.
Via mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of op het nummer 055/33.66.87 en 055/33.66.56.

Nazorg

De zorg na je verblijf in het ziekenhuis is even belangrijk als je behandeling tijdens de ziekenhuisopname. Daarom moet je weten of er nabehandeling nodig is, zoals kinesitherapie, medicatie, wondverzorging, of je nog specifieke zorg of hulpmiddelen nodig hebt (bijvoorbeeld krukken, looprekje, rolstoel), wanneer je je normale activiteiten mag hervatten en of je op controle moet komen. Voor inlichtingen kan je terecht bij de sociale dienst of bij de mutualiteit.

Een verpleegkundige of je arts geeft je de nodige uitleg over het medicatieschema, een eventueel dieet, of je terug op raadpleging moet komen, en andere nazorg. Volg stipt het advies dat je krijgt en aarzel niet om meer informatie te vragen aan je arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Voor je huisarts geven we een beknopt medisch verslag mee. Je behandelend arts bezorgt de huisarts later een uitgebreid rapport. Ten gevolge van de richtlijnen in de ziekenhuisfinanciering, kan het ziekenhuis bij ontslag niet voorzien in medicatie of steriel verbandmateriaal om mee te nemen naar huis of naar een andere verzorgingsinstelling. De gegevens over de dichtstbijzijnde apotheek van wacht vind je op het nummer 0903 99 000 tussen 22.00 en 09.00 uur (€1,50/minuut) of op www.apotheek.be.

Ontslagbrochures

Voor verschillende van onze ingrepen en behandelingen werden ontslagbrochures uitgewerkt met specifieke richtlijnen voor nazorg. Je vindt al onze informatiebrochures hier.

Wij wensen je van harte een behouden thuiskomst!