De behandeling van uw klacht


Na kennisname van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. De ombudsvrouw bespreekt de klacht met de betrokken hulpverlener. De ombudsvrouw zal bij een klacht bemiddelen om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Als er binnen het ziekenhuis geen oplossing bereikt wordt, zal de ombudsvrouw u informeren over andere instanties waar u eventueel terecht kan. De ombudsvrouw dient tijdens het volledig onderzoek een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de ombudsvrouw of kan u het huishoudelijk reglement met betrekking tot de ombudsdienst nalezen.