Wat zijn uw rechten als patiënt


De Wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 (BS 26/09/02) kent u als patiënt een aantal rechten toe:

 

  • recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  • recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • recht op informatie over de gezondheidstoestand
  • recht op toestemming over de behandeling
  • recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier
  • recht op klachtenbemiddeling
  • recht op een aangepaste pijnbestrijding