Ombudsdienst


Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis streven alle artsen en ziekenhuismedewerkers ernaar om u dagelijks te omringen met de beste zorgen. Ondanks deze inzet is het mogelijk dat bepaalde zaken toch niet lopen zoals verwacht of dat er ongenoegen ontstaat.
Deze pagina geeft u meer informatie rond de ombudsdienst: