Belangrijk om weten


Ziekenvervoer

Het AZ Oudenaarde volgt de intermutualistische afspraken in verband met het extern ziekenvervoer.

Heeft u een specifieke voorkeur voor een bepaalde vervoerdienst, dan meldt u dit aan de sociale dienst of ontslagmanager (opgelet: licht u vooraf in over de tarieven van deze vervoerdienst en de eventuele terugbetaling ervan door uw mutualiteit!).

Een attest voor extern ziekenvervoer kan worden bekomen bij de dienst Onthaal.

Krukkenuitleendienst

Op de dienst Spoedgevallenzorg kan u 24/24 uur krukken aankopen. Deze kosten €30 (per paar), en worden opgenomen in uw ziekenhuisafrekening.

Dieetadviezen

Ieder die dit wenst, kan op een eenvoudige manier een afspraak maken voor een ambulante consultatie voor voedings- of dieetadvies met de diëtisten. Afspraken kunnen worden gemaakt via het afsprakensecretariaat op telefoonnummer 055 33 66 38 of via de website www.afspraken.be.

Overbruggingsmedicatie

Patiënten krijgen bij onstlag naar huis of een andere verzorgingsinstelling voorschriften mee. Hiermee kan bij de apotheek de nodige medicatie en/of steriel verbandmateriaal bekomen worden.