Belangrijk om weten


Ziekenvervoer

Het AZ Oudenaarde volgt de intermutualistische afspraken in verband met het extern ziekenvervoer. Heb je een specifieke voorkeur voor een bepaalde vervoerdienst, dan meld je dit aan de sociale dienst of ontslagmanager. Opgelet: informeer je vooraf over de tarieven van deze vervoerdienst en de eventuele terugbetaling ervan door de mutualiteit.

Een attest voor extern ziekenvervoer kan je verkrijgen bij de dienst Onthaal.

Krukkenuitleendienst

Op de dienst Spoedgevallenzorg kan je 24/24 uur krukken aankopen. Deze kosten €30 (per paar), en worden opgenomen in jouw ziekenhuisafrekening.

Dieetadviezen

Ieder die dat wenst, kan op een eenvoudige manier een afspraak maken voor een ambulante consultatie voor voedings- of dieetadvies met de diëtisten. Afspraken kunnen worden gemaakt via het afsprakensecretariaat op telefoonnummer 055 33 66 38 of via de website www.afspraken.be.

Overbruggingsmedicatie

Patiënten krijgen bij onstlag naar huis of een andere verzorgingsinstelling voorschriften mee. Hiermee kan je bij de apotheek de nodige medicatie en/of steriel verbandmateriaal verkrijgen.