Vrijwilligers


Er zijn vrijwilligers werkzaam in het ziekenhuis die een belangrijke meerwaarde geven aan de zorgverlening. Deze dienstverlening is volledig gratis.

Vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen

De Rode Kruis-vrijwilligers verzorgen een gratis bibliotheekdienst op de kamer. Je kan boeken en tijdschriften uitlenen. Hun bezoek kan aangevraagd worden bij de hoofdverpleegkundige.

Vrijwilligers van de Vlaamse Liga tegen Kanker - VLK

De vrijwilligers van de VLK verlenen psychosociale ondersteuning aan kankerpatiënten. Zij maken tijd voor een gesprek, luisteren en zijn er voor jou op moeilijke momenten. 


De vrijwilligers komen tweemaal per week in het ziekenhuis langs. Via de hoofdverpleegkundige of de sociale dienst kan je een bezoek in het ziekenhuis of bij je thuis aanvragen. De aanvraag kan ook via antwoordkaarten die beschikbaar zijn in het dagziekenhuis. Deze kaarten kunnen in een daartoe bestemde brievenbus van de VLK gedeponeerd worden.