Wet op de rechten van de patiënt (22.8.2002)


De patiënt heeft recht op:

  • kwaliteitsvolle dienstverlening
  • vrije keuze van beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van die keuze
  • informatie over de gezondheidstoestand
  • het geven van toestemming nopens onderzoeken en behandeling
  • een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
  • inzage in zijn/haar dossier (met uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden), evenals in de uitslagen van onderzoeken
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • klachtenbemiddeling

De Federale commissie "Rechten van de patiënt" opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de overheid over de patiëntenrechten. Meer info kan verkregen worden via de ombudsfunctie van het ziekenhuis.

Ziekenhuishygiëne


De dienst ziekenhuishygiëne heeft als doel besmettingen binnen het ziekenhuis te elimineren of te verminderen tot een minimum. Er zijn vele bacteriën waar wij allen tijdens het dagelijkse leven mee in contact komen en die doorgaans geen kwaad veroorzaken. Jammer genoeg compromitteert een ziekte of ongeval of het ondergaan van een ingreep uw immuunsysteem voor een tijdje en dat maakt u vatbaarder voor besmetting.

Lees verder

Vrijwilligers


Er zijn vrijwilligers werkzaam in het ziekenhuis die een belangrijke meerwaarde geven aan de zorgverlening. Deze dienstverlening is volledig gratis.

Vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen

De Rode Kruis vrijwilligers verzorgen een gratis bibliotheekdienst op de kamer. U kan boeken en tijdschriften uitlenen. Hun bezoek kan aangevraagd worden bij de hoofdverpleegkundige.

Vrijwilligers van de Vlaamse Liga tegen Kanker - VLK

De vrijwilligers van de VLK verlenen psycho-sociale ondersteuning aan kankerpatiënten.

Lees verder

Belangrijk om weten


Ziekenvervoer

Het AZ Oudenaarde volgt de intermutualistische afspraken in verband met het extern ziekenvervoer.

Heeft u een specifieke voorkeur voor een bepaalde vervoerdienst, dan meldt u dit aan de sociale dienst of ontslagmanager (opgelet: licht u vooraf in over de tarieven van deze vervoerdienst en de eventuele terugbetaling ervan door uw mutualiteit!).

Een attest voor extern ziekenvervoer kan worden bekomen bij de dienst Onthaal.

Krukkenuitleendienst

Op de dienst Spoedgevallenzorg kan u 24/24 uur krukken aankopen. Deze kosten €30 (per paar), en worden opgenomen in uw ziekenhuisafrekening.

Dieetadviezen

Ieder die dit wenst, kan op een eenvoudige manier een afspraak maken voor een ambulante consultatie voor voedings- of dieetadvies met de diëtisten. Afspraken kunnen worden gemaakt via het afsprakensecretariaat op telefoonnummer 055 33 66 38 of via de website www.afspraken.be.

Overbruggingsmedicatie

Patiënten krijgen bij onstlag naar huis of een andere verzorgingsinstelling voorschriften mee. Hiermee kan bij de apotheek de nodige medicatie en/of steriel verbandmateriaal bekomen worden.