Dagschema


De dagindeling van het ziekenhuis verloopt als volgt:

  • 8 uur: ontbijt, gevolgd door hygiënische verzorging en kameropschik
  • 11.30-12.30 uur: middagmaal
  • 14 uur: bezoek, koffie, verzorging en kameropschik
  • 17.30 uur: avondmaal, gevolgd door verzorging
  • 20 uur: einde bezoek

We trachten dit dagschema nauwgezet te respecteren, al is dit niet altijd mogelijk. We vragen ook hiervoor enig begrip. In de loop van de dag gebeuren de noodzakelijke medische onderzoeken en het artsenbezoek. De artsen en het verplegend personeel staan steeds ter beschikking van de patiënten en hun familie. Voor alle afspraken kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige of bij de verantwoordelijke van de dienst.